Sydänsairaus koskettaa koko perhettä

Perheenjäsenen sairastumisella sydänsairauteen on vaikutusta koko perheeseen. Se muuttaa myös asioita perheen arjessa, ainakin hetkellisesti. Läheisenä sinulla on tärkeä rooli muutoksessa. Toisen tukijana omasta  jaksamisesta ja hyvinvoinnista on hyvä pitää huolta. Alla Sydänliiton vinkit läheiselle.

 

Viisi vinkkiä sydänsairaan läheiselle

1. Tue ja kuuntele läheistäsi, joskus pelkkä läsnäolo ja läheisyys riittää

Kerro, että olet käytettävissä, kun hän haluaa jutella tai pohtia yhdessä asioita. Asioiden jakaminen ja hyvä tunneyhteys auttavat teitä molempia eteenpäin. Tärkeää on, että sekä sinä että läheisesi voitte kokea välittämistä, huolenpitoa ja yhteyttä toisiinne sairaudesta huolimatta.

2. Monenlaiset tunteet kuuluvat asiaan

On normaalia, että läheisen sairaus herättää sinussa monenlaisia tunteita. Tunteita ei tarvitse torjua, vaan niiden kanssa voi oppia elämään tätä hetkeä. Kaikki tunteet ovat ohimeneviä ja sallittuja. Ajatukset ja tunteet ovat parhaimmillaan myös myönteinen voimavara.  Sairastuneen tukeminen on helpompaa, kun käsittelet omia pelkojasi esimerkiksi keskustelemalla niistä ulkopuolisen kanssa. Salli itsellesi lupa pyytää ja ottaa apua vastaan. Sopeutuminen tilanteeseen vaatii myös riittävästi aikaa.

3. Löytäkää huolien rinnalle iloa tuovia asioita

Joskus sairastuminen kaappaa liian suuren roolin elämässä. Huoli tuntuu vievän suuren osan päivästä. Voitte sopia päiväänne huolihetken, jolloin puhutte asiasta ja muuna aikana keskitytte muuhun. Huolihetki tai huolien järjesteleminen voi luoda mieleen uutta tilaa ja luoda levollisuutta.  Myös vaikeina hetkinä on lupa tuntea iloa elämän hyvistä hetkistä. Sairaus ei muuta kaikkea, vaan monia hyviä ja tärkeitä asioita on edelleen arjessa sairaudesta huolimatta.

4.  Pidä yllä suhteita sukulaisiin ja ystäviin

Ihmissuhteista on hyvä pitää huolta. Luomalla yhteyksiä muihin voi antaa ja saada paljon. Elämä on ystävien ja tuttavien kanssa jaettuna rikkaampaa. Keskustelu iloista ja suruista toisten kanssa antaa uusia näkökulmia. Voit ottaa vastaan muiden tarjoamaa tukea ja tulla kuulluksi. Voit myös hakeutua läheisten vertaistukiryhmään, jossa saat keskustelutukea samankaltaisessa tilanteessa olevilta.

5. Tee asioita, joista nautit

Hyvä arki muodostuu itsestä huolehtimisesta ja asioista, jotka tuottavat iloa. Jatka niitä harrastuksia ja asioita mistä olet aikaisemmin saanut voimia, Muiden seura ja ajatusten yhdessä jakaminen tuulettaa ja keventää mieltä. Voitte yhdessä myös miettiä, mitkä asiat arjessanne tukevat teitä ja miten näitä asioita voitte lisätä. Elämän haasteet voivat myös vahvistaa perheen yhteenkuuluvuutta.


Jos haluat lisää tietoa sydänasioissa, voit kääntyä Sydänliiton puoleen: https://sydan.fi/

Apusi on tärkeää

Voit lahjoittaa haluamasi summan Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107.

Lahjoittamalla autat jatkamaan vuosikymmenien työtä lasten sairauksien tutkimuksen, mielenterveystyön, sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä sen saaja on haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Sellainen, kuin kuka tahansa meistä.

Lahjoita