Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n käytössään olevat lahjoittaja-, asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat käyttötarkoituksen mukaisesti jaoteltu eri henkilörekistereihin.

Tunnista roolisi

Tunnista suhteesi rekisteriä pitävään Suomen Kansanterveysyhdistys ry:hyn ja valitse alla olevista selosteista tarkistaaksesi, miten me tietojasi käsittelemme.

Lahjoittajarekisteri, kertalahjoittajat

Lahjoittajarekisteri, kuukausilahjoittajat

Laskutusrekisteri

Uutiskirjerekisteri

Sähköisen viestinnän rekisteri

Verkkovierailurekisteri

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

Ilmoituskanavarekisteri