I Finland innebär empati handlingar.

Vi finländare är inte alltid så duktiga på att med ord trösta den som är sjuk, men vi lämnar heller aldrig varandra i sticket. Genom att göra en donation till Folkhälsoföreningen i Finland rf tar du del i kampen mot våra vanligaste folksjukdomar. På så sätt är du med om, att dag för dag, öka hälsa och välbefinnande i vårt land.

  • Engångsdonation
  • Månadsdonation
35€
45€
65€
100€
8€
10€
15€
27€
  • Engångsdonation
  • Månadsdonation
35€
45€
65€
100€
8€
10€
15€
27€
915076 M€
av målet om 2M€ insamlat
168
dagar kvar
27388
bidragsgivare

Hälsa i Finland är en riksomfattande insamling, med vilken vi driver en kamp mot de mest allvarliga och vanliga folksjukdomarna i landet, och bygger upp en allt starkare hälsa i Finland.

Insamlingen utförs av den 52-år gamla Folkhälsoföreningen i Finland rf som stöder arbetet för Stiftelsen för pediatrisk forskning, MIELI Psykisk hälsa Finland rf, Finlands Hjärtförbund rf och Centralförbundet för De Gamlas Väl.

Dessa organisationer driver verksamhet i Finland som förstärker psykisk hälsa och strävar efter att minska mänskligt lidande, dödsfall och arbetsoförmåga. Vi behöver donationer för att ge svar på den, i och med pandemin, kraftigt tilltagande efterfrågan på hjälp.

Läs mer om hur vår insamling är med om att skapa hjälp

Det krävs fortlöpande forskning för att barn ska kunna tillfriskna från cancer, hjärtfel, diabetes och andra allvarliga sjukdomar. Hälsoforskning på universitetsnivå lider av en statlig finansiering som blir allt mer knapphändig. Forskning i pediatrik kräver däremot fortlöpande stöd. Donatorer är i nyckelposition då man även i framtiden vill bringa goda nyheter åt familjer med sjuka barn.

Problem med psykisk hälsa är den största orsaken till sjukpensionering i Finland. Undantagstillståndet har medfört en belastning som nu syns i arbetet för mental hälsa. Bland annat är Kristelefonen överbelastad och folk känner sig mer ångestfyllda och självdestruktiva än förut. Med hjälp av donationer kan fler volontärer ta hand om bl.a. Kristelefonen och erbjuda stöd åt skolor.

I Finland finns det en mängd åldringar och demenssjuka som lider av någon kronisk sjukdom, och som därför är mer isolerade nu än någonsin förut. Det finns ett akut behov av lösningar och resurser för att ordna verksamhet som upprätthåller dessa personers handlingsförmåga och välmående. Med hjälp av donationer upprätthålls bl.a. telefonjouren Vahvike, med syfte att minska ensamhet och skapa stimulans i vardagen.

Hjärtsjukdomar är en av de största orsakerna till långtidsfrånvaro i Finland, och därtill en stor riskfaktor med tanke på Coronaviruset. Mången som kämpar med en hjärtsjukdom har ett stort behov av hjälp. Även just nu söker alltför många personer hjälp för sent då de inte känner igen symptomen i tid.

Tre år gamla Jesse har leukemi

”Rädslan att förlora sitt barn var fruktansvärd.”

Läs hela artikeln

Juha Itkonen, författare

"En människa på blott ett kilo är en mycket liten person. Det här har jag personligen fått uppleva i och med att jag hållit två stycken sådana små paket varma under mitt nattlinne, samtidigt som de varit kopplade till andningsapparater och monitorskärmar."

Läs hela artikeln

Alzheimer är en sjukdom som drabbar båda i ett äktenskap

”Kärleken försvinner ju inte. Den blir istället snarare omsorg.”

Läs hela artikeln

Beställ vårt nyhetsbrev och vinn ett smycke

Vill du veta mer om hur din donation varit till hjälp? Beställ i så fall vårt nyhetsbrev, så får du information om både små och stora insatser med vilka folkhälsan förstärks i vårt land ett hem i taget.

Bland alla dem som beställt vårt nyhetsbrev i september lottar vi ut ett Lumoava Sade -smycke (150e). Utlottningen utför vi 1.6. och vinnaren meddelas personligen.

Mer information om hur vi säkerställer datasäkerhet och hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.

Vår telefonkampanj sätter igång

Det här året finns det på grund av Corona-tiderna ett växande behov av donationer. Vi hoppas att du vill delta i vår insamling Hälsa i Finland, då våra vänliga och sakkunniga kapitalanskaffare ringer upp dig. Över 60 000 finländare gör årligen donationer åt oss i samband med vår telefoninsamling som vi arrangerat allt sedan år 1998.

Du kan även stå i kontakt med vår donatortjänst gällande frågor som berör donationer eller vår verksamhet. Vi finns till för dig.

Donatortjänst