Jäsen­järjestömme

Suomen Kansanterveysyhdistyksen työn tarkoituksena on tukea jäsenjärjestöjemme maanlaajuista työtä hankkimalla varoja niiden toimintaan, mm. lasten vakavien sairauksien tutkimukseen, mielenterveystyöhön, sydäntautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Keräämämme lahjoitukset jaetaan vuosittain tasan kaikkien neljän jäsenjärjestömme kesken.

Lastentautien tutkimussäätiö rahoittaa vakavien lastensairauksien tutkimusta kaikilta tutkimusaloilta monipuolisesti kardiologiasta neurologiaan ja neuropsykologiasta infektiosairauksiin. Tutkimusten avulla on voitu parantaa lasten leukemiahoitoa, vauvaiän epilepsian syiden löytämistä ja astman kehityksen estämistä korkean riskin lapsilla. Uusimpien tuettavien joukossa on lasten COVID-19-infektioon kohdistuva tutkimus.

SKTY:n tuen ansiosta on meneillään useita eteenpäin meneviä tutkimuksia. Uusin niistä on lapsiin liittyvä COVID19-projekti.  Lisäksi on meneillään tutkimuksia, jotka käsittelevät edistyneitä leukemiahoitoja, pikkukeskosen pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, syntymä-hapenpuutteen neurologisia seurauksia, astman ehkäisyhoitoa korkean riskin lapsilla, vastasyntyneen elinsiirtoa vaativan maksasairauden varhaista hoitoa, lyhytkasvuisuuden ehkäisyä sekä tutkimusta keskosena syntymisen vaikutuksesta aikuisten sairauksiin.

Lastentautien tutkimussäätiön myöntämät apurahat SKTY:n rahastosta 2015-2020

 

MIELI Suomen Mielenterveys ry  vahvistaa lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten mielenterveyttä ja ehkäisee mielenterveysongelmia. MIELI ry tarjoaa kriisiapua puhelimessa, verkossa ja kasvokkain sekä ehkäisee itsemurhia tarjoamalla tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen. MIELI ry myös kouluttaa neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen sekä nuoriso- ja vanhustyön henkilökuntaa, jotta voidaan paremmin tukea mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmia.

Mieli ry:lle Suomen Kansanterveysyhdistyksen tuki on merkinnyt itsemurhien ehkäisyn ja kriisityöntekijöiden puhelinpäivystyksen mahdollistamista, mielen hyvinvointia tukevan toiminnan mahdollistamista sekä mielenterveyshaasteissa auttavien ammatti-ihmisten kouluttamista.

Suomen Sydänliitto ry tarjoaa luotettavaa apua, tukea ja tietoa sydänsairauksista sekä sydämen hyvinvoinnista. Vertaisen tuki, asiantuntijan neuvot ja vinkit sekä kuntoutujan tietopaketit auttavat tuomaan toivoa sydänsairaiden elämään. Liitto ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia tarjoamalla kattavasti tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Sydänliiton saamaa avustusta on viime vuosina käytetty sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn ja sairastuneiden tukemiseen. Potilasoppaat, vertaistuki, koulutukset, kuntoutustoiminta ja terveyttä edistävät tapahtumat sekä asiantuntijoiden luennot ja vastaukset henkilökohtaisiin terveyskysymyksiin ovat esimerkkejä Sydänliiton tarjoamista sydänterveyden asiantuntijapalveluista

Vanhustyön keskusliitto ry on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liiton tehtävänä on toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistönsä edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Liitto tukee ikäihmisiä mm. yksinäisyyden lieventämisessä, turvallisen asumisen ja digitaitojen opastuksen mahdollistamisessa sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Liiton saamaa tukea on viime vuosina käytetty muun muassa senioritoiminnan mahdollistamiseen, digivalmiuksia edistävään SeniorSurf-toimintaan, ikääntyneiden asioihin liittyvään edunvalvontaan sekä ikäihmisten asuntojen korjausneuvontaan. Liiton yksinäisyyttä lievittävä Ystäväpiiri-toiminta on tavoittanut jo 10 000 ikääntynyttä ja viriketoiminnan aineistopankissa Vahvikkeessa on saavutettu jo yli miljoona latausta.

 

Tehdään Suomesta yhdessä maailman myötätuntoisin kansa. Lahjoita haluamasi summa Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107