Rahankeräyslupa

RAHANKERÄYSLUVAN SAAJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry

 

RAHANKERÄYSLUVAN MYÖNTÄJÄ

Poliisihallitus

 

KERÄYSLUPANUMERO:

RA/2018/1045

KERÄYSLUVAN MYÖNTÄMISAJANKOHTA:

6.11.2018

 

KERÄYKSEN TOIMEENPANOAIKA:

1.1.2019 – 31.12.2023

 

KERÄYKSEN TOIMEENPANOALUE:

Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUS:

Kerätyillä varoilla kyetään valtakunnallisesti tukemaan lasten terveyttä ja sen tutkimusta, mielenterveystoimintaa, sydäntautien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

 

AIKA, JONKA KULUESSA KERÄTTÄVÄT VARAT ON TARKOITUS KÄYTTÄÄ:

Kerätyt varat käytetään kertymisen mukaisesti jatkuvan toiminnan ylläpitämiseen.

 

KÄYTÄNNÖN TOIMEENPANIJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry – Folkhälsoföreningen i Finland rf

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET:

Rahankeräyslaki (255/2006)
Rahankeräysasetus (503/2006)