Rahankeräyslupa

RAHANKERÄYSLUVAN SAAJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry

 

RAHANKERÄYSLUVAN MYÖNTÄJÄ

Poliisihallitus

 

KERÄYSLUPANUMERO:

RA/2023/1571

KERÄYSLUVAN MYÖNTÄMISAJANKOHTA:

20.12.2023

 

KERÄYKSEN TOIMEENPANOAIKA:

1.1.2024 alkaen toistaiseksi

 

KERÄYKSEN TOIMEENPANOALUE:

Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUS:

Lastentautien tutkimussäätiön kanssa yhteistyössä myönnettävät apurahat käytetään lasten sairauksiin, terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseentutkimukseen. Tutkimustyön avulla päästään myös kansainvälisiin tutkijaverkostoihin, joiden kautta saadaan maailman paras tieto ja parhaat hoitomuodot käytettäväksi lasten hyväksi.

MIELI Suomen Mielenterveyden kanssa mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen, joihin Mielenterveysseura pyrkii olemalla mielenterveyden edistämisen johtava vaikuttaja, olemalla matalan kynnyksen tuen ja avun tarjoaja toimien myös digitaalisessa maailmassa, olemalla vaikuttavien innovaatioiden kehittäjä ja rantauttaja.

Suomen Sydänliiton kanssa sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn sekä potilastyöhön liittyvän painetun ja sähköisen asiantuntijamateriaalin tuottamiseen.

Sydänpiireissä tapahtuvan ennalta ehkäisevän sydäntyön ja potilastoiminnan edellytysten vahvistamiseen, vertaistukitoiminnan vahvistamiseen ja harvinaisten sydänsairauksien tukikeskuksien kehittämiseen.

Vanhustyön keskusliiton kanssa vanhuspoliittiseen vaikuttamistyöhön, ikääntyneiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, vanhustyön toimintamallien uudistamistyöhön sekä liiton ja jäsenyhteisöjen ammatillisen ja vapaaehtoistyön osaamisen kehittämiseen.

 

AIKA, JONKA KULUESSA KERÄTTÄVÄT VARAT ON TARKOITUS KÄYTTÄÄ:

Kerätyt varat käytetään kertymisen mukaisesti jatkuvan toiminnan ylläpitämiseen.

 

KÄYTÄNNÖN TOIMEENPANIJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry – Folkhälsoföreningen i Finland rf

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET:

Rahankeräyslaki (863/2019)
Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä (68/2020)