Usein kysytyt kysymykset

 • Voit lahjoittaa kuukausittain Suomen Terveydelle liittymällä kuukausilahjoittajaksi.
 • Voit liittyä kuukausilahjoittajaksi joko verkkosivujen maksualustan kautta tai olemalla yhteydessä lahjoittajapalveluumme, jossa sinua palvellaan henkilökohtaisesti. Kuukausilahjoittajana saat säännöllisesti ajankohtaista tietoa siitä, miten tukesi auttaa taistelussa Suomen yleisimpiä kansansairauksia vastaan.
 • Voit liittyä uutiskirjelistallemme. Näin saat muutaman kerran vuodessa suoraan sähköpostiisi tietoa lahjoitusten käytöstä. Kerromme myös mielellämme puhelimitse lisää lahjoittajapalvelussamme tai varainhankinnassamme.
 • Lahjoittamalla tuet tärkeää lasten sairauksien tutkimukseen, mielenterveystyöhön, sydäntautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tehtävää työtä.
 • Lahjoituksellasi tuetaan kansanterveyden tärkeimpien tukipilareiden elintärkeää työtä jäsenjärjestöissämme Lastentautien Tutkimussäätiössä, MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä, Suomen Sydänliitossa ja Vanhustyön Keskusliitossa.
 • Varat menevät vuosittain eteenpäin yhdistyksen jäsenjärjestöjen toiminnan kautta Suomen jokaista kotia ja työpaikkaa kuormittavien sairauksien voittamiseksi. Lahjoittajana olet mukana auttamassa perheitä selviämään lasten syövästä, diabeteksesta tai pienimpien keskosten kanssa. Olet tuellasi estämässä nuorten itsemurhia, masennusta ja syrjäytymistä. Olet ennaltaehkäisemässä kohtalokkaita sydäninfarkteja. Olet auttamassa muistisairaita ja vähentämässä ikäihmisten turvattomuutta.
 • Tavoittelemme keräyksellämme vuonna 2020 kansanterveyteen 2,5 miljoonan euron keräystulosta.
 • Keräämme lahjoituksilla vuosittain yli 2 M€.
 • Varat jaetaan vuosittain neljälle yhdistyksen jäsenjärjestölle.
 • Kiitos jokaiselle meille lahjoittaneelle. Teitä on vuosittain n. 60 000, jotka haluatte tukea meidän kaikkien keskeisimpien sairauksien nujertamista ja hyvinvoinnin turvaamista. Lahjoitustenne ansiosta Suomen Kansanterveysyhdistys pystyy jälleen antamaan kipeästi tarvittua tukea neljälle jäsenjärjestöllemme.
 • Lahjoituksilla mahdollistetaan muun muassa lasten aivokasvainten ja astman sekä keskosten selviytymiseen liittyvää tutkimusta, itsemurhien ehkäisyä ja kriisityöntekijöiden ruuhkautunutta puhelinpäivystystä, sydänpotilaiden tukemista ja henkiä pelastavaa sairastuneiden kuntoutusta sekä yksinäisten ikäihmisten Ystäväpiiri-toimintaa.

Suomen Terveydelle -keräyksellä tuetaan kokonaisvaltaisesti Suomen kansanterveyttä edistävien ja alansa merkittävimpien toimijoiden, neljän jäsenjärjestömme tekemää työtä. Lahjoittamalla Suomen Terveydelle apusi kohdennetaan järjestöjemme toiminnan kautta sinne, missä avun tarve on kulloinkin suurin. Jäsenjärjestömme ovat Lastentautien Tutkimussäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Sydänliitto ja Vanhustyön Keskusliitto. Tukemalla yhteistä Suomen Terveydelle -keräystämme vaikutat laaja-alaisesti kansanterveyden edistämiseen.

Yleinen lahjoitussumma on esimerkiksi 65 euroa, mutta jokainen lahjoitus pienimmästä suurimpaan on meille todella arvokas. Kiitämme lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuvia.

MIELI ry:n päärahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö, minkä lisäksi järjestö saa rahoitusta toimintaansa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja opetushallitukselta. Kriisiavun ja hyvinvointia tukevan työn tarve on kuitenkin suurempi kuin järjestön saama julkinen rahoitus mahdollistaa. SKTY:n kautta saatu tuki on tärkeä osa toiminnan rahoitusta.

MIELI ry:ssä koronakriisin aikana etenkin kriisiavun tarve on kasvanut huomattavasti – kriisipuhelimeen tulee noin 40 prosenttia enemmän soittoja ja esimerkiksi nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa on yhteydenottojen määrä myös ollut voimakkaassa kasvussa. Yhdistys on kuitenkin onnistunut lisäämään päivystäjien määrää ja siirtämään kasvokkaista vastaanottotyötä verkkoon, ja sitä kautta vastaamaan kasvaneeseen avuntarpeeseen. Koronakriisillä tulee olemaan monimuotoisia ja pitkäjänteisiä vaikutuksia väestön hyvinvointiin – kriisi vaikuttaa niin lasten ja nuorten, työikäisten kuin ikäihmistenkin mielenterveyteen.

Yksinäisyys, eristäytyminen, huoli omasta ja läheisten terveydestä ja taloudellinen epävarmuus kuormittavat monia meistä. Myös kriisin jälkeen tulee olemaan suuri tarve työllemme mielenterveyden vahvistamiseksi ja tuen tarjoamiseksi. Vielä emme tiedä, minkälaisia vaikutuksia kriisillä tulee olemaan järjestöjen rahoitukseen, mutta jo nyt tiedetään, että esimerkiksi Veikkauksen tuotot tulevat romahtamaan tänä vuonna. Jokainen lahjoitus on siis tärkeä.

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry maan laajimpana valtakunnallisena vanhuusalan järjestönä toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenyhteisöjen edunvalvontaa kääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Aito välittäminen ja kestävä kehitys ovat sen työssä tärkeää. Sen jäsenyhteisöt, muun muassa senioriasumis- ja kuntoutuspalveluita tuottavat yhdistykset tai kansalais-/potilasjärjestöt ja säätiöt ja näiden yhtiöt, maksavat veronsa Suomeen. Liitto pystyy ylläpitämään ja kehittämään näitä toimintojaan lähinnä Veikkaus- voittovarojen turvin, mutta tarvitsee sen lisäksi muuta lahjoitustuloa, jotta mahdollisimman moni ikäihminen tai seniori tulisi autetuksi. Liitto julkaisee Vanhustyö-lehteä. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.

Vanhustyön keskusliitto tavoittaa toimintojensa ja jäsenistönsä kautta maanlaajuisesti satoja tuhansia ikääntyneitä ihmisiä, mutta koronarajoituksista johtuen monia normaalitoimintoja ei ole voitu toteuttaa, vaan niiden tilalle on kehitetty uudenlaisia toimintamalleja.

Ystäväpiiri- sekä Omahoitovalmennus-ryhmät ovat kokoontuneet verkossa eKohtaamisina. Asuntojen korjausneuvontaa annetaan puhelimessa tai riskiryhmien luona käydään turvavälejä tarkasti noudattaen. Senioritoiminnan ryhmä- ja virkistystoiminta on tauolla ja ohjaajat soittavat ikäihmiselle tarjoten keskusteluapua sekä lähettävät heille postitse virikkeellistä materiaalia. Uutena palveluna VTKL aloittaa kesällä valtakunnallisen Vahvikelinjan, joka tarjoaa puhelimitse iloa ja virikkeellistä sisältöä kotona asuvien, vailla digiyhteyksiä olevien yli 70-vuotiaiden arkeen. Tämän palvelun pyörittämiseen se kouluttaa vapaaehtoisia. Vanheneminen.fi hankkeen kautta se pyrkii tavoittamaan mahdollisimman laajasti yli 50-vuotiaat ja opastaa heitä omaehtoiseen vanhuuteen varautumiseen. Se kannattaa aloittaa ajoissa.

Lastentautien tutkimussäätiön (LTS) jakamien apurahojen tarve on kasvanut samaan aikaan kun valtio on leikannut omia määrärahojaan. Tästä syystä yksittäisten säätiöiden ja lahjoittajien merkitys lääketieteen tutkimuksen tukemisessa on kasvanut oleellisesti.

Vuosittain LTS myöntää apurahoja, palkintoja ja tutkimustukea noin 2-3 miljoonalla eurolla (2019: 2,9 milj. euroa). LTS ei saa tukea STEAlta tai Veikkauksen varoista.  Suomen Kansanterveysyhdistyksen (SKTY) tuki on tärkeä varojen lähde LTS:lle. SKTY:n keskeisenä tehtävänä on ollut alusta alkaen varainhankinta jäsenjärjestöille ja kansanterveystyötä harjoitetaan jäsenjärjestöjen kautta.  LTS toimii pienin kuluin – hallintoneuvosto, hallitus, työryhmät sekä apurahalautakunnat toimivat palkkiotta ja toimistoa hoitaa yksi osa-aikainen henkilö, joten resursseja omaan varainhankintaan ei ole.

COVID-19-pandemiasta tähän mennessä kertyneiden tietojen mukaan koronavirus aiheuttaa pääsääntöisesti vain lievän taudin lapsille, vaikka nämä yleensä sairastuvat herkästi tarttuviin hengitystiesairauksiin. Tutkimustieto lasten koronavirusinfektioista on toistaiseksi puutteellista. Lastentautien tutkimussäätiö on omalta osaltaan halunnut olla tukemassa koronatutkimusta avaamalla lasten COVID-19-infektioon kohdistuvan apurahahaun, joka päättyi 15.5.2020.

Lastentautien tutkimus vaatii paljon aikaa ja rahaa.  Uusia hoitomahdollisuuksia vaikeisiin sairauksiin löytyy tutkimuksen kautta.  Myös uusien hoitomenetelmien kehittäminen tavallisiinkin lasten sairauksiin vaatii pitkäjänteistä tutkimustyötä.

Sydänliitto: Sydänsairaudet ovat yhä edelleen suomalaisten suurin kuolinsyy. Merkittävä osa sydänsairastuneista kuuluu koronan isoihin riskiryhmiin. Sairastuneiden tuen tarve on nyt erityisen suuri. Nykyinen taloustilanne ja koronan monet vaikutukset näkyvät Sydänliiton rahoituksessa ja sydäntyöhön tarvitaan SKTY:n rahoitusta. Tavoitteena on, että kukaan sairastunut ei jäisi yksin ja että yhä harvempi sairastuisi sydänsairauksiin.

Jäikö vielä kysyttävää?

Jos sinulla heräsi muita kysymyksiä palveluumme liittyen, voit olla yhteydessä lahjoittajapalveluumme.

Ota yhteyttä