Suomen Terveydelle -syyskeräys kokosi reilun neljännesmiljoonan kansanterveydelle koronan keskellä

Syyskuussa kampanjoinut uusi Suomen Terveydelle -keräys nosti esiin kansanterveyden merkityksen koronapandemian keskellä.  Vaikka itse koronavirus ei ole kohdannut jokaista suomalaista, on pandemialla ollut kansallisesti vaikutusta hyvinvointiin niin kodeissa kuin työpaikoillakin. Kansanterveys, eli se kuinka terveitä tai sairaita suomalaiset keskimäärin ovat, vaikuttaa pandemian keskellä. Koronan suorien hoitokeinojen lisäksi selviytyminen poikkeusaikoina liittyy kansanterveyden tilaan: siihen, että mielemme jaksaa poikkeukselliset olot paremmin, että sydänsairaiden hoito pysyy tasapainossa eikä hoitovelkaa pääse kertymään, että ikääntyneet eivät jää arjessaan eristyksiin ja että vakavat lastentaudit voidaan hoitaa elämän alkumetreillä.

Suomen Kansanterveysyhdistyksen järjestämä Suomen Terveydelle -keräys tukee 265 000 euron keräystuotolla kansanterveyden tärkeimpien tukipilareiden elintärkeää työtä jäsenjärjestöissään Lastentautien tutkimussäätiössä, mielenterveysjärjestö MIELI ry:ssä, Suomen Sydänliitto ry:ssä ja Vanhustyön keskusliitossa. Järjestöjen työllä edistetään lastentautien tutkimusta, sydänsairauksien ehkäisyä ja hoitoa, mielenterveyden vahvistamista ja ikäihmisten hyvinvointia.

Suomen Terveydelle -syyskeräyksellä haluttiin vastata muun muassa koronan myötä kasvaneeseen avuntarpeeseen. Poikkeustilan kuormitus on näkynyt esimerkiksi MIELI ry:n valtakunnallisessa Kriisipuhelimessa ruuhkina. Soittajien ahdistuneisuus on ollut aiempaa syvempää ja aiempaa useammassa puhelussa on ollut kyseessä itsetuhoisuus. Lahjoitusten avulla saadaan muun muassa lisää päivystäjiä Kriisipuhelimeen ja mielenterveystaitojen tukea kouluihin.

Suomessa on paljon kroonisen sairauden kanssa eläviä ikäihmisiä ja muistisairaita, jotka ovat olleet nyt entistä eristetympiä muista. Keräyksen tukemana heidän toimintakykyään ja hyvinvointiaan voidaan ylläpitää muun muassa Vahvikelinja-puhelinavulla, jolla vähennetään yksinäisyyttä ja tuodaan päiviin virikettä.

Sydänsairaudet ovat yksi Suomen suurimmista pitkien sairauspoissaolojen syistä, ja myös koronan suhteen suuri riskitekijä. Avun, tuen ja tiedon piiriin hakeutuminen on vaarassa viivästyä koronapandemian varjossa. Sydänsairauksien tunnistamisen, hoidon ja seurannan tukeminen auttavat taistelemaan hoitovelan muodostumista vastaan.

Lastentautien tutkimussäätiö tukee puolestaan merkittäviä tutkimushankkeita, joiden rahoitusta Suomen Terveydelle -keräys mahdollistaa. Lahjoittajien ansiosta voidaan tukea lasten vakavien sairauksien lääketieteellistä tutkimusta ja siten parantaa laaja-alaisesti lasten terveyttä ja hyvinvointia. Keräyksen tuella mahdollistetaan nyt muun muassa kolme lapsiin liittyvää covid-19-tutkimusta.

Suomen Terveydelle -keräykselle antoi kasvonsa kirjailija Juha Itkonen, joka sanoitti kansanterveyden kosketuspinnan omaan elämäänsä. Yhtenä esimerkkinä oli hänen keskoslastensa selviytymisen mahdollistanut huippuluokan hoito.

Syyskeräyksen jälkeen Suomen Terveydelle voi lahjoittaa ympäri vuoden osoitteessa www.suomenterveydelle.fi. Kansanterveyttä voi tukea myös kuukausilahjoittajana.

 

TAUSTAA:

Keräyksen takana oleva 51-vuotias Suomen Kansanterveysyhdistys uudistui kesällä 2020. Se vahvistaa tunnettuuttaan uudella keräysnimellä Suomen Terveydelle. Yhdistys rahoitti kansanterveystoimijoita 1,8 miljoonalla eurolla 2019 ja lahjoituksia sille teki viime vuonna yli 60 000 henkilöä. Syyskeräyksellä kerätyt varat jaetaan eteenpäin yhdistyksen neljälle jäsenelle Lastentautien tutkimussäätiölle, Sydänliitolle, MIELI  Suomen Mielenterveys ry:lle ja Vanhustyön keskusliitolle. Käyttökohteita ovat muun muassa Kriisipuhelin, ikäihmisten yksinäisyyttä lievittävä Ystäväpiiri-toiminta, sydänsairaiden kuntoutus ja lasten syöpä- ja keskostutkimus.

Apusi on tärkeää

Voit lahjoittaa haluamasi summan Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107.

Lahjoittamalla autat jatkamaan vuosikymmenien työtä lasten sairauksien tutkimuksen, mielenterveystyön, sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä sen saaja on haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Sellainen, kuin kuka tahansa meistä.

Lahjoita