Keräys 2024

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n keräys jatkuu 1.1.2024 alkaen normaalisti uudella lupanumerolla, kun määräaikainen keräysjakso 1.1.2019-31.12.2023 (RA/2018/1045) päättyy.

Uusi keräyslupa on voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi ja lupanumero on RA/2023/1571. Uuden keräysluvan myöntämispäivä on 20.12.2023 ja myöntäjä Poliisihallitus.

Osallistumalla keräykseen tekemässä hyvää.  Keräämämme varat ohjataan vuosittain neljälle jäsenjärjestöllemme:  Lastentautien tutkimussäätiölle, Mieli Suomen Mielenterveys ry:lle, Sydänliitolle ja Vanhustyön keskusliitolle. Ne toimivat maanlaajuisesti varmistaakseen, että lastentautien tutkimustyö tuo perheille ilouutisia, mielenterveysongelmiin saadaan apua ja innovaatioita, sydäntautien ennaltaehkäisy ja hoito kehittyvät ja ikäihmiset saavat arvoisensa vanhuuden.

Lahjoituksen voit tehdä myös verkossa osoitteessa: www.skty.fi

Lämmin kiitos lahjoituksista.

Apusi on tärkeää

Voit lahjoittaa haluamasi summan Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107.

Lahjoittamalla autat jatkamaan vuosikymmenien työtä lasten sairauksien tutkimuksen, mielenterveystyön, sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä sen saaja on haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Sellainen, kuin kuka tahansa meistä.

Lahjoita