Keräys 2019 - 2023: Suomalaisista maailman tervein ja onnellisin kansa

Suomen Kansanterveysyhdistys ry toteuttaa puhelimitse valtakunnallista keräyskampanjaa. Kiitämme lämpimästi jokaista keräykseen lahjoittanutta. Tukesi on elintärkeä!

Varat ohjataan vuosittain eteenpäin neljälle omistajayhdistyksellemme: Lastentautien tutkimussäätiölle, Mielenterveysseuralle, Sydänliitolle ja Vanhustyön keskusliitolle. Nämä puurtavat maanlaajuisesti varmistaakseen, että lastentautien tutkimustyö tuo perheille ilouutisia, mielenterveysongelmiin saadaan apua ja innovaatioita, sydäntautien ennaltaehkäisy ja hoito kehittyvät ja ikäihmiset saavat arvoisensa vanhuuden.

Tarvitsemme kipeästi jokaisen suomalaisen ja maamme yritysten tukea. Valtion yliopistosairaaloille jakama tutkimustuki on laskenut ja lastentautien tutkijat tarvitsevat jatkuvaa rahoitusta. Julkisten resurssien niukkuudessa kriisipuhelimelle, verkkoauttamiselle ja nuorten Sekasin-chatille sekä opettajien ja neuvolahenkilökunnan koulutukselle tarvitaan kipeästi lisää voimavaroja, jotta voitaisiin vastata kysyntään.

Sydänliitto tarvitsee lisävarjoa henkiä pelastavan tiedon ja toiminnan jatkamiseen. Ikäihmisten määrän kasvaessa Vanhustyön keskusliitto tarvitsee päivä päivältä yhä enemmän Ystäväpiirejä ja etujen valvomista.

Keräys on yhdistyksen itse toteuttama ja voimme ylpeänä kertoa, ettei keräyksen toimeenpanossa käytetä lainkaan alihankkijoita.

Keräykseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Voit myös lahjoitaa heti tilillemme FI39 1013 3000 1405 63 viitteellä 5636.  

Kehitämme keräystoimintaamme ja sivuille tulee elokuussa lisää tietoa tavoista osallistua. Tarvitsemme mukaan myös yrityksiä. Yritysyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee viestintä- ja varainhankintajohtaja Helena Hulkko 050 582 22 11.  

RAHANKERÄYSLUVAN SAAJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry

RAHANKERÄYSLUVAN MYÖNTÄJÄ:

Poliisihallitus

KERÄYSLUPANUMERO:

RA/2018/1045

KERÄYSLUVAN MYÖNTÄMISAJANKOHTA:

6.11.2018

KERÄYKSEN TOIMEENPANOAIKA:

1.1.2019 - 31.12.2023

KERÄYKSEN TOIMEENPANOALUE:

Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUS:

Kerätyillä varoilla kyetään valtakunnallisesti tukemaan lasten terveyttä ja sen tutkimusta, mielenterveystoimintaa, sydäntautien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

AIKA, JONKA KULUESSA KERÄTTÄVÄT VARAT ON TARKOITUS KÄYTTÄÄ:

Kerätyt varat käytetään kertymisen mukaisesti jatkuvan toiminnan ylläpitämiseen.

KÄYTÄNNÖN TOIMEENPANIJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry - Folkhälsoföreningen i Finland rf

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET:

Rahankeräyslaki (255/2006)
Rahankeräysasetus (503/2006)

LAHJOITTAJAPALVELU AUTTAA KERÄYSTÄ KOSKEVISSA KYSYMYKSISSÄ:

Arkisin Ma - Pe kello 9.00 - 15.00

050 305 5500

(Normaalihintainen matkapuhelumaksu)

emailicon

lahjoittajapalvelu@skty.fi

etusivu_kartta

Suomen Kansanterveysyhdistys ry
Lahjoittajapalvelu
Arkadiankatu 21 B
00100 Helsinki

annapalautetta_logo Yhteydenottolomake


Keräys 2017-2018
Keräys 2015-2016
Keräys 2013-2014

Hyväntekeväisyys.com

Lapsi