Ge en gåva som hjälper

Gör en donation som hjälper finska hushåll just precis då hjälpen behövs som mest. Genom att ge en gåva är du med om att bekämpa cancer och diabetes bland barn, självmord och depression bland unga, och hos oss alla, ensamhet eller otrygghet bland äldre.

Insamlingsnummer:

RA/2018/1045

  • Engångsdonation
  • Månadsdonation
35€
45€
65€
100€
8€
10€
15€
27€
  • Engångsdonation
  • Månadsdonation
35€
45€
65€
100€
8€
10€
15€
27€

Ge en gåva som

Ökar hälsa

För barnens hälsa

65 € för bättre leukemivård
40 € för utveckling av vård för prematurbarn

Räddar liv

För hjärtats hälsa

50 € mot dödliga hjärtinfarkter
15 € för rehabilitering av hjärtpatienter

Hjälper i en kris

För mental hälsa

10 € för en halv timmes krissamtal, som i bästa fall kan rädda ett liv
75 € för centralens kristjänst som motarbetar självmord

Skapar trygghet för äldre

För hälsa bland åldringar

30 € gör det möjligt att ordna sällskap åt en åldring under läkarbesök
25 € ger kamratstöd åt en ensam åldring

Dessa är exempel på hjälp som våra medlemsorganisationer har möjlighet att ordna tack vare donationer. Alla donationer delas ut jämnt mellan våra fyra medlemsorganisationer.

Donera här

Så här donerar du

Klicka Donera – välj Månatlig månadsdonation donation eller engångsdonation samt den summa du vill donera.

Då vi får din donation styr vi medlen till våra fyra medlemsorganisationer. Alla donationer delas ut årligen och fördelas jämnt mellan medlemsorganisationerna.

Medlemsorganisationerna använder medlen till att finansiera sin dagliga verksamhet, och möjliggöra planerad verksamhet såsom forskning inom pediatrik, förebyggande av psykiska problem, förebyggande arbete och vård av hjärtsjukdomar samt förebyggande av ensamhet och främjande av social trygghet bland åldringar. Medlen riktas bl.a. till forskningsstipendium för grund- och klinisk undersökning, avlöning av krispersonal, genomföring av rehabiliteringsprogram för patienter, utbildning av stödpersoner, produktion av hälsomaterial samt utbildning för proffs inom hälsovård och fostran.

Ditt bidrag har nått en person som behöver det och tack vare din medkänsla har du medverkat till att folk som är bosatta i Finland får leva ett lite godare och hälsosammare liv! Nu är det dags för dig att utöver medkänsla även känna lite gott samvete! Om du i samband med att du gör en donation, ger oss din e-postadress, får du regelbundet information av oss om hur vi använder våra donationsmedel.

Tack vare din donation har finländska familjer bättre förutsättningar att klara av livet då t.ex. ett barn insjuknat i cancer eller diabetes eller då föräldrar fått riktigt små prematurbarn som kräver extra god vård. Allt färre liv krossas under bördan av en hjärtsjukdom som drabbat någon i familjen, och allt fler ensamma äldre personer får möta någon varje dag. Allt färre unga faller i depression eller uteblir från arbetslivet.

Genom oss kan du donera enkelt och tryggt t.ex. med MobilePay

Donera

Andra sätt att hjälpa

Testamentdonation

Testamentdonation

Det är både en hjärtesak och ett förnuftigt beslut att minnas Folkhälsoföreningen i Finland i ett testamente.

Testamentdonation

Märkesdagsinsamling

Märkesdagsinsamling

En märkesdag är en trevlig anledning att träffa vänner och bekanta, höja ett glas och njuta av god mat. Det är även ett ypperligt tillfälle att hjälpa sådana som just nu har det svårt i livet.

Märkesdagsinsamling

Minnesinsamling

Minnesinsamling

En minnesinsamling är ett vackert sätt att hedra minnet av den som gått bort. För oss finländare kan det vara svårt att visa stöd och känslor åt den som sörjer. Då blir det enklare att med en handling visa att vi bryr oss.

Minnesinsamling

Månadsdonation

Månadsdonation

Arbetet i kampen mot våra vanligaste folksjukdomar kräver långsiktighet och ett kontinuerligt stöd.

Månadsdonation

Info om vår insamling

De medel vi samlar in styrs årligen till våra fyra medlemsorganisationer: Stiftelsen för pediatrisk forskning, Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Hjärtförbund rf och Centralförbundet för de gamlas väl rf. Dessa organisationer driver riksomfattande verksamhet för att trygga hälsa och välbefinnande i vårt land. De tryggar bl.a. forskning inom pediatrik, vilket igen för goda nyheter till barnfamiljer då ett barn insjuknar svårt. Våra medlemsorganisationer ser även till att man får hjälp till psykiska problem och att det skapas nya innovativa lösningar för att förebygga och vårda hjärtsjukdomar, och att äldre personer får leva en värdig ålderdom.

 

Insamlingstillstånd

Insamlingsnummer:

RA/2023/1571

Tillståndet beviljat:

20.12.2023

Verkställande:

Tiden för anordnande 1.1.2024 tills vidare.

Komplett information om insamlingstillståndet

Vår donatortjänst hjälper och står till tjänst

Vänligen stå i kontakt med vår donatortjänst i fråga om allt som angår donationer och frågor om vår verksamhet. Vi finns till för dig och står gärna till tjänst.

Donatortjänst