Insamlingstillstånd

MOTTAGARE AV PENNINGINSAMLINGEN ÄR:

Folkhälsoföreningen i Finland rf

 

TILLSTÅND TILL INSAMLINGEN ÄR BEVILJAD AV:

Polisstyrelsen

 

TILLSTÅNDETS NUMMER:

RA/2018/1045

TILLSTÅNDET BEVILJAT:

6.11.2018

 

VERKSTÄLLNING:

1.1.2019–31.12.2023

 

VERKSTÄLLNINGSOMRÅDE:

Hela Finland förutom Åland.

 

ANVÄNDNING AV INSAMLADE MEDEL:

Med de insamlade medlen skapas en förmåga att på ett riksomfattande plan understöda hälsa för barn och forskning i pediatrik, verksamhet som främjar psykisk hälsa, hjärthälsa och vård av hjärtsjukdomar samt hälsa och välfärd bland åldringar.

 

TIDSFRIST, INOM VILKEN DE INSAMLADE MEDLEN SKA ANVÄNDAS:

De insamlade och ackumulerade medlen används till upprätthållande av fortsatt verksamhet.

 

INSAMLINGEN VERKSTÄLLS AV:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry – Folkhälsoföreningen i Finland rf

 

TILLÄMPADE RÄTTSNORMER:

Lag om penninginsamlingar (255/2006)

Statsrådets forordning om penninginsamlingar (503/2006)