Månatlig donation

Vi finländare är ett uthålligt folk med äkta sisu. Då vi en gång beslutat oss för något, håller vi fast vid det, även om det skulle ta lång tid att se resultat – vare sig det handlar om att elda i en rökbastu eller låta skogen växa.

Arbetet för att knäcka våra vanligaste folksjukdomar kräver långsiktigt arbete och ett fortsatt stöd. Det är heller inte ofta man kan vänta sig några snabba vinster, och därför har vi ett stort behov av månatliga donationer.

Vi har som målsättning att ingen ska behöva bli lämnad ensam med sin sjukdom, utan att var och en ska ha tillgång till hälsa, stöd och trygghet. Det här är ett arbete som kräver ihärdigt arbete i årtionden, där snabb hjälp i en akut situation är oersättlig.

Gör en donation till Folkhälsoföreningen i Finland rf:s insamling Hälsa i Finland, vilket möjliggör ett värdefullt och långsiktigt arbete för folkhälsa i Finland. Vi arbetar genom våra fyra medlemsorganisationer: Stiftelsen för pediatrisk forskning, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Hjärtförbund och Centralförbundet för De Gamlas Väl.

Som månatlig donator får du regelbundet information om hur ditt bidrag hjälper folk i riktigt sårbara situationer, och hur du dag för dag är med om att bygga upp ett friskare Finland.

Bli månatlig donator

 

Du kan även ta kontakt till vår donatortjänst

Våra kontaktuppgifter