Folkhälsoföreningen i Finland rf:s donator- och kundregister tillämpar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) på all behandling av personuppgifter.

Uppdaterad den 26.5.2020.

1. REGISTERANSVARIG

NAMN
Folkhälsoföreningen i Finland rf (Företags-ID: 0116937-7)

ADRESS
Arkadiagatan 21 A 4–5, 00100 Helsingfors

ÖVRIGA KONTAKTUPPGIFTER
[email protected], www.skty.fi och www.suomenterveydelle.fi

2. KONTAKTPERSON I REGISTERÄRENDEN

NAMN
Donatortjänsten Pekka Nieminen

ADRESS
Arkadiagatan 21 A 4–5, 00100 Helsingfors

ÖVRIGA KONTAKTUPPGIFTER
Tfn 050 305 5500, e-post [email protected]

3. REGISTRETS NAMN

SKTY donator- och kundregister

4. SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Informationen i registret används för att upprätthålla donator- och kundregistret, behandla donationer, arkivering och statistik, kontaktandet av de registrerade i frågor som rör donationer.

5. REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL

Följande information samlas in och lagras om privatkunder och donatorer:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Postadress
  • Postnummer
  • Verksamhetsställe
  • Telefonnummer (Fast telefon / mobiltelefon eller båda)
  • e-postadress
  • ålder/födelseår
  • kön

Dessutom upprätthålls historik över kundernas och donatorernas samtal, beställningar, donationer, fakturering och marknadsföringsaktiviteter.

6. REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Kontaktuppgifter erhålls från offentliga tryckta telefonkataloger, köpta elektroniska nummerregister från olika nummertjänster och genom kundernas egna kontakttaganden. Dessutom samlas kontaktuppgifter in via formulär som fylls i på föreningens hemsida och via donationssidan (iRaiser).

7. REGELMÄSSIGA UTLÄMNANDEN AV UPPGIFTER

Uppgifterna i registret lämnas inte ut till tredje part utan myndighetsbeslut.

8. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EES

Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Donatorregistrets uppgifter behandlas strikt konfidentiellt och registret är ändamålsenligt skyddat mot utomstående. Det elektroniska donatorregistret skyddas från externa intrång med brandväggshårdvara och lösenord. I händelse av störningar skapas en säkerhetskopia, som också den skyddas av brandväggshårdvara, av donatorregistrets uppgifter. Manuellt material som kan förknippas med donatorregistret förvaras i låsta utrymmen som inte är tillgängliga för tredje part. Endast de personer som på grund av sina arbetsuppgifter har rätt till, behöver tillgång till samt har de nödvändiga lösenorden till donatorregistret har tillgång till det.

10. COOKIES

Webbplatsen använder cookies i syfte att utveckla tjänster samt för att tillhandahålla riktat innehåll till webbplatsens besökare. En cookie är en liten textfil som webbläsaren lagrar på en användares enhet när hen besöker en webbplats. Du kan förhindra användningen av cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Observera att webbplatsen i det fallet inte fungerar optimalt och att du kanske inte kan använda alla dess tjänster.

För samma ändamål används Google Analytics webbanalysverktyg och andra liknande analystjänster som Hotjar och Google Tag Manager. Dessa tjänster kan använda cookies, spårning och liknande tekniker för att samla in och lagra information om webbplatsens besökare och använda denna information för att tillhandahålla mätningstjänster och för att rikta annonser.

All insamlade data behandlas anonymt så att uppgifterna aldrig kan förknippas med till exempel kunddata eller på annat sätt identifiera enskilda användare. Om du vill förhindra Google Analytics spårning kan du installera tillägget Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare.