Testamentdonation

Då du kommer ihåg Folkhälsoföreningen i Finland i ditt testamente, är det ett sätt att lämna ditt personliga fotspår för årtionden framöver i arbetet för folkhälsa i vårt land.

Donera

En testamentdonation hjälper såväl nuvarande som framtida generationer att leva ett friskare och värdigare liv ända fram till livets slut.

Du bestämmer själv hur mycket du vill testamentera till Folkhälsoföreningen i Finland; det kan vara en hur stor eller liten andel som helst. Vi diskuterar gärna vidare med dig för att berätta mer i detalj hur vi riktar våra tillgångar till att minska på de vanligaste folksjukdomarna. Som allmännyttig organisation behöver vi inte betala skatt på testamenterade donationer.