Är ni Finlands mest empatiska
företag?

Er hjälp behövs just nu.

Välkommen att delta i Finlands viktigaste julinsamling.

  

  • Engångsdonation
  • Månadsdonation
15€
30€
75€
100€
8€
10€
15€
27€
  • Engångsdonation
  • Månadsdonation
15€
30€
75€
100€
8€
10€
15€
27€

Vi bjuder in ditt företag till årets viktigaste julinsamling, med vars hjälp vi skapar ett ännu friskare och mer medkännande Finland.

Gör i jul en donation till insamlingen Hälsa i Finland, som påverkar var och en av oss både i hemmen och på arbetsplatserna. Genom att göra en donation till föreningen stärker du nätverket av stöttepelare inom folkhälsan i Finland: Stiftelsen för pediatrisk forskning, Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Hjärtförbund rf och Centralförbundet för de gamlas väl rf.

Finländsk medkänsla tar sig uttryck i gärningar. Gör en god gärning. Gör en donation till Hälsa i Finland.

Coronarpandemin har i vårt land orsakat ökad psykisk ohälsa, otrygghet, oro för hälsa och ekonomi och ensamhet och rädsla orsakad av isolering. Det här inverkar på allas vårt välbefinnande och hälsa. De hårdast drabbade är de som också i övrigt är i behov av hjälp. Det växande behovet av hjälp syns och känns både i hemmen och på arbetsplatserna.

Folkhälsoförbundet i Finlands insamling till Hälsa i Finland stöder arbetet i sina medlemsorganisationer Stiftelsen för pediatrisk forskning, Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Hjärtförbund rf och Centralförbundet för de gamlas väl rf.  Våra medlemsorganisationer är de mest inflytelserika aktörerna inom sina områden och utför ett ovärderligt arbete för att stärka psykisk hälsa, minska mänskligt lidande, dödlighet och arbetsoförmåga under coronakrisen.  Vi har ett akut behov av medel för att det ekonomiska stöd som organisationen tillhandahåller inte äventyras, utan för att det snabbt växande behovet av stöd ska kunna tillgodoses ännu bättre.

Folkhälsan är vår gemensamma sak som direkt påverkar våra liv och vårt välbefinnande, hur friska vi får leva och hur vi stöds och vårdas vid allvarlig sjukdom.

Som tack och som ett tecken på er donation får ert företag följande

 

Företag som har donerat mer än 100 euro:

Logotyperna publiceras på webbplatsen Suomen Terveydelle under kampanjperioden.

En banner med texten Finlands mest empatiska företag, som kan distribueras och användas i företagets egna webbkanaler och i tryckta publikationer.

Företag som har donerat mer än 200 euro:

Företaget får också ett inlägg om sin donation på Suomen Terveydelle -föreningens Facebook- och Instagram-sidor. Inlägget kan även distribueras i företagets egna kanaler.

De tre företag som har bidragit med de största donationerna:

Logotyperna publiceras på för ändamålet reserverade platser på Suomen Terveydelle-föreningens webbplats startsida.

 

 

Finlands mest empatiska företag

Så här kan du donera:

Mottagare:              Folkhälsoföreningen i Finland
Kontonummer:        FI39 1013 3000 1405 63
Referensnummer:   7050121071
Summa:                    500€     1000€     3000€     annan summa

Donera på nätet

Du kan även göra en donation till oss tryggt och säkert via MobilePay. Donera en valbar summa med MobilePay och använd numret 74107

Tack!

Finlands mest empatiska företag – tack för ert stöd till Hälsa i Finland!