Är ditt företag ett av
Finlands mest empatiska
företag?

Din hjälp behövs just nu.

  

  • Engångsdonation
  • Månadsdonation
15€
30€
75€
100€
8€
10€
15€
27€
  • Engångsdonation
  • Månadsdonation
15€
30€
75€
100€
8€
10€
15€
27€

Vi vill välkomna ditt företag till årets viktigaste insamling, med vilken vi bygger upp ett allt friskare och mer empatiskt Finland.

Coronapandemin har i Finland ökat psykiskt illamående, oro för hälsa och ekonomi samt ensamhet och rädslor som en följd av isolering. Detta påverkar vårt välbefinnande och vår hälsa på många sätt.

Ett växande behov av hjälp syns och hörs i både hem och på arbetsplatser.

Insamlingen Hälsa i Finland stöder det livsviktiga arbetet som drivs för vår folkhälsa av Stiftelsen för pediatrisk forskning, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Hjärtförbund rf samt Centralförbundet för de gamlas väl. Våra medlemsorganisationer är de mest inflytelserika organisationerna inom sin bransch, och de driver ett oersättligt arbete för att förstärka mental hälsa och lindra mänskligt lidande, dödsfall och arbetsoförmåga under koronakrisen.

Donationer behövs för att vi ska kunna ge svar på det växande behovet av hjälp som blivit uppenbart under pandemin.

Vi ger inte upp.

Nu behövs det handlingar.

En donation av ditt företag är en värdefull gåva:

Lahjoituksellanne parannetaan lasten leukemiahoitoa ja autetaan perheitä selviämään lasten diabeteksesta tai pienimpien keskosten kanssa. Lahjoituksenne on avainasemassa, kun lapsen vakavan sairauden kanssa kamppaileville perheille toivotaan ilouutisia.

Med ditt stöd kan vi rehabilitera hjärtpatienter och förebygga ödesdigra hjärtinfarkter.

 

Med hjälp av din donation kan vi förebygga självmord, depression och marginalisering. Med ditt stöd kan vi rekrytera mer personal till vår Kristelefon och öka förebyggande utbildning om mental hälsa i skolor och vid rådgivningscentraler.
Med din donation kan vi erbjuda äldre personer det avsevärt viktiga stödet Vänkretsen som arrangeras per telefon. Med vänkretsen strävar vi efter att minska ensamhet bland åldringar. Med en donation är ditt företag även med om att för sin egen del hjälpa minnesjuka personer och minska rädslor och otrygghet bland åldringar.

Som tack och ett tillkännagivande åt ditt företag för dess stöd får du

  • Finlands mest empatiska företag – en banner som ditt företag kan dela och använda på sina egna webbsidor och kanaler samt i tryckmaterial.

 

Företag som donerar mer än 100 euro

får sin logga publicerad på Hälsa i Finlands webbsidor under hela kampanjtiden.

Företag som donerar mer än 200 euro

får därtill ett omnämnande på Hälsa i Finlands Facebook- och Instagram-sidor. Dessa publikationer kan ditt företag sedan dela i sina egna kanaler.

Företag som donerar mer än 1000 euro

får en liten publikation på nätet om de så vill. De tre Största donatorerna får sin logga synlig på Hälsa i Finlands framsida.

De tre Största donatorerna

får sin logga synlig på Hälsa i Finlands framsida.

 

Ladda banners här (Banners finns bara på finska)

Bild som ska delas

Underskrift till e-post

Facebook -pärmbild

Finlands mest empatiska företag

Så här kan du donera:

Mottagare:              Folkhälsoföreningen i Finland
Kontonummer:        FI39 1013 3000 1405 63
Referensnummer:   7050121071
Summa:                    500€     1000€     3000€     annan summa

Mer information om företagspaket får du av marknadsföringschef för Folkhälsoföreningen i Finland
ruut.lemmetyinen@skty.fi, tfn 050 4396 040.

Gör en donation på webben

Du kan även göra en donation till oss tryggt och säkert via MobilePay. Donera en valbar summa med MobilePay och använd numret 74107

Tack!

Finlands mest empatiska företag – tack för ert stöd till Hälsa i Finland!