Suomen myötätuntoisimmat yritykset antoivat tukensa Suomen Terveydelle 

52-vuotias Suomen Kansanterveysyhdistys uudisti viime vuonna keräyksensä Suomen Terveydelle ja kampanjoi joulun alla erityisesti yritysmaailman suuntaanSuomen Terveydelle kerää varoja Lastentautien tutkimussäätiön, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Sydänliiton ja Vanhustyön keskusliiton korvaamattoman arvokkaan työn tukemiseksi. Nämä neljä kansanterveyden avaintoimijaa ja Suomen Kansanterveysyhdistyksen jäsenjärjestöä ovat merkittävässä asemassa kannattelemassa suomalaisten terveyttä, myös koronapandemian aikana. 

Vaikka moni yritys on itsekin haasteiden edessä pandemian jatkuessa, löytyy tärkeälle asialle tukijoita. Suomi kärsii lisääntyneestä masennuksesta ja mielenterveyden kuormitus näkyy niin kodeissa kuin työpaikoillakin. Sydänvaivoihin ei herkästi reagoida korona-aikana ja näin hoitovelkaa uhkaa syntyä. Ikäihmisemme elävät myös eurooppalaisia kanssatovereitaan useammin jonkin kroonisen sairauden kanssa ja ovat kärsineet eristäytyneemmästä elämänpiiristä virikkeiden vähennyttyä. Vakavat lastentaudit tarvitset myös jatkuvaa tukea, jotta yhä useampi lapsi saisi syöpään, diabetekseen ja muihin vakaviin sairauksiin avun. 

Suomalaisten halu auttaa ei ole vähentynyt koronapandemian aikana. Tämä näkyi myös Suomen Terveydelle -keräyksen joulukampanjassa, joka keräsi joulukuussa 2020 yrityslahjoituksia reilut 22 000 euroa. Keräykseen lahjoitti useampi yritys, kuin edellisenä vuonna ja lahjoitussummat olivat vastaavasti myös suurempia. Ansaitusti lahjoittaneet yritykset nimettiin Suomen myötätuntoisimmiksi. Koko vuoden 2020 aikana Suomen Terveydelle lahjoitti yhteensä jopa yli 1300 suomalaista yritystä. 

Suomen Terveydelle jatkaa tänä vuonna varainhankintansa uudistamista ja vahvistamista. Keräykseen on nyt entistä helpompi lahjoittaa niin verkossa kuin mobiilissakin. Haemme myös entistä aktiivisemmin kuukausilahjoittajia, jotta kansanterveyden tukea voidaan vahvistaa. Yhdistyksen neljä jäsenjärjestöä Lastentautien Tutkimussäätiö, MIELI – Suomen Mielenterveys ry, Sydänliitto ja Vanhustyön keskusliitto toimivat vuosikymmenten kokemuksella maanlaajuisesti. Järjestöjen tehtävänä on varmistaa, että lastentautien tutkimustyö tuo perheille ilouutisia, mielenterveysongelmiin saadaan apua, sydäntautien ennaltaehkäisy ja hoito kehittyvät ja ikäihmiset saavat arvoisensa vanhuuden. Tälle työlle on tärkeää saada tuki myös koronapandemian aikana. 

Joulukampanjassa lahjoituksen tehneitä yrityksiä olivat: Ajanhammas Oy, Alva-yhtiöt Oy, Anglica ry Destaclean Oy, Esprit Riding and Wellness, Filmaattiset Oy, Fix-logistics oy, Helsingin toimintaterapia Oy, iRaiser,  JK-Rakenne Oy, JK Smart Metal Oy, Johacon Oy, Jäälintalli ay, Kaitaan Rakennus Oy, Karjala lehti Oy, Kubo, Kylmä 2000 Oy, Levanto Oy, L – Force Oy, Linjateräs Oy, Lintex Oy, Luoma-ahon Tilausajot, LähiTapiola, Maanrakennus Päivinen Oy, Medanets Oy, M & K Hämäläinen Oy, MTY Lehtinen & Kavander, Muodonmuutos Oy, Omasato Oy, Oulun isännöintikeskus, Peltosiemen oy, Pihlajalinna, Pintakäsittely Rimpioja Oy, Rahoittaja.fi, Rakennus Paroni Oy, Rakennus Säynäjäaho Oy, Ratox Ky, Scanditron Finland Oy, Seniortek, Suomen Sähkötuonti Oy, Suomen Terveysravinto, Teurastamo Vuorenmaa, Toimintaterapia Flow, Vaasan Senioripalvelu, Viestilehdet Oy, Vinkeä Design Oy ja Vitalmed Oy. 

Suomen Kansanterveysyhdistys jakaa keräämänsä varat vuosittain Lastentautien tutkimussäätiölleMIELI ry:lle, Sydänliitolle ja Vanhustyön keskusliitolle. Yliopistotasoinen terveystutkimus tarvitsee valtion jakaman määrärahan lisäksi lahjoitusvaroja, jotta korkeatasoinen lastentautien tutkimus voi jatkua. Mielenterveyssyyt ovat tämän päivän Suomessa suurin ennenaikaisten sairaseläkkeiden syy. Sydänliitto tarvitsee lisävaroja henkiä pelastavan tiedon ja toiminnan jatkamiseen. Ikäihmisten ja muistisairaiden määrän kasvaessa Vanhustyön keskusliitto tarvitsee päivä päivältä yhä enemmän Ystäväpiirejä ja etujen valvomista.  

Apusi on tärkeää

Voit lahjoittaa haluamasi summan Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107.

Lahjoittamalla autat jatkamaan vuosikymmenien työtä lasten sairauksien tutkimuksen, mielenterveystyön, sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä sen saaja on haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Sellainen, kuin kuka tahansa meistä.

Lahjoita