Suomen Kansanterveysyhdistys tukee mielenterveystaitojen harjoittelua kouluissa

MIELI Suomen Mielenterveys ry on tehnyt jo pitkään suomalaisissa kouluissa työtä sen eteen, että koulujen henkilökunta sekä niissä opiskelevat lapset ja nuoret pääsisivät harjoittelemaan mielenterveyttä tukevia taitoja. “Mielenterveyden pitäisi olla kansalaistaito”, MIELI ry:n mielenterveyden edistämisen osaston johtaja Marjo Hannukkala summaa.

Suomalaiset kouluikäiset lapset ja nuoret elivät keväällä 2020 poikkeuksellista aikaa, kun valtaosa opiskeli kotoa käsin. Samaan aikaan esimerkiksi nuorille suunnatun Sekasin-chatin yhteydenottojen määrä kasvoi huomattavasti.

“Jokainen perhe eli keväällä erilaista, erityistä arkea. Voimavarat, itse kullakin, olivat varmasti koetuksella. Kahden kuukauden etäkoulu korosti entisestään sitä, kuinka valtavan suuri merkitys koulunkäynnillä on lasten ja nuorten hyvinvoinnille sekä mielenterveystaitojen oppimiselle ja tukemiselle. Turvallinen, hyvinvoiva opettaja on voimavara lapselle”, Suomen Kansanterveysyhdistyksen jäsenjärjestön MIELI ry:n mielenterveyden edistämisen osaston johtaja Marjo Hannukkala sanoo.

MIELI ry on tehnyt jo yli 15 vuotta mielenterveyttä edistävää kehitystyötä kouluissa. Sinä aikana on saatu valtavasti aikaan. Jo yli 20 000 opettajaa ja kasvatusalan henkilöä on osallistunut koulutuksiin, joissa opitaan uutta mielenterveystaidoista sekä annetaan ideoita niiden harjoitteluun oppilaiden kanssa.

Mielenterveystaidot ovat erilaisia tunne-, tietoisuus ja vuorovaikutustaitoja, joiden avulla voidaan hahmottaa oma elämäntilanne ja se, miten siihen voi vaikuttaa. Ne on saatu myös osaksi opetussuunnitelmaa. Tehty työ on kantanut hedelmää nyt korona-aikana; opettajilla on yhä enemmän työkaluja kohdata lapsia ja tukea heidän hyvinvointiaan.

“Olemme tehneet yhdessä opetusalan ammattilaisten kanssa pitkäjänteistä kehitystyötä. Tällä hetkellä meillä on malleja sekä työkaluja siihen, kuinka mielenterveystaitoja voidaan juurruttaa kouluympäristöihin. Olemme kuitenkin haavoittuvaisessa vaiheessa: seuraavaksi kehittämistyö pitää saada juurrutettua kuntiin ja koko yhteiskuntaan. Mielenterveysosaamisesta on tärkeää saada kansalaistaito kaikille. Tähän työhön tarvitsemme lisää varoja”, Hannukkala sanoo.

MIELI ry saa julkista rahoitusta, mutta rahoituksen määrä ei riitä hyvinvointia tukevaan työhön siinä määrin kuin olisi tarvetta. Vuonna 2019 Suomen Kansanterveysyhdistys tuki kansanterveystyötä 1,8 miljoonalla eurolla. SKTY:n tuki on tärkeä osa MIELI ry:n Hyvän mielen koulu koulutuksissa ja Lapset puheeksi työssä.

“Yhden euron investointi mielenterveyttä edistäviin kouluohjelmiin tuottaa 50 euron säästön viidessä vuodessa”, Hannukkala sanoo.

Apusi on tärkeää

Voit lahjoittaa haluamasi summan Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107.

Lahjoittamalla autat jatkamaan vuosikymmenien työtä lasten sairauksien tutkimuksen, mielenterveystyön, sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä sen saaja on haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Sellainen, kuin kuka tahansa meistä.

Lahjoita