Suomen Kansanterveysyhdistys on nyt Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsen

Kansanterveytemme tukipilareille varoja keräävä Suomen Kansanterveysyhdistys on nyt Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen. Yhdistyksen Suomen Terveydelle -keräys toimii lahjoittajia kunnioittaen ja vastuullisesti.  

VaLa on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa.

VaLan jäsenyhteisöt edustavat noin miljoonaa lahjoittajaa ja tukijaa.

VaLa ry:

– edistää kansalaisjärjestöjen varainhankinnan eettisyyttä
– edistää kansalaisten luottamusta varainhankintaan
– edistää yleishyödyllisten yhteisöjen vastuullista varainhankintaa
– edistää yleishyödyllisten yhteisöjen hyvää hallintotapaa
– edistää ja kehittää vastuullista lahjoituskulttuuria vaikuttamalla yleiseen mielipiteeseen
– toimia sitoutumattomana yhteistyöverkostona varainhankintaa harjoittaville yleishyödyllisille yhteisöille

Apusi on tärkeää

Voit lahjoittaa haluamasi summan Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107.

Lahjoittamalla autat jatkamaan vuosikymmenien työtä lasten sairauksien tutkimuksen, mielenterveystyön, sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä sen saaja on haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Sellainen, kuin kuka tahansa meistä.

Lahjoita