Huvudkontor

Folkhälsoföreningen i Finland rf
Arkadiagatan 21 A 4-5
00100 HELSINGFORS

etusivu_kartta
Karta


Växel: 09 4366 5300

Arkadiankatu keskustoimisto

E-postadresser skrivs fornamn.efternamn@skty.fi

 

Verksamhetsledare

 
Maria Koivula
verksamhetsledare

Arkadiagatan 21 A 4-5
00100 HELSINKI
tel. 050 477 2670

 

Kommunikationsdirektör och fundraising

Helena Hulkko 
kommunikationsdirektör och fundraising

Arkadiagatan 21 A 4-5
00100 HELSINKI
puh. 050 582 2211

 

Administration

Juha Rantala
finansdirektör
tel. 050 477 2790

Anne-Mari Heikkilä
redovisningschef
tel. 050 413 1728

Niina Kilpeläinen
marknadsförings- och kommunikationsassistent
tel. 050 413 8158 


E-postadresser skrivs fornamn.efternamn@skty.fi