Insamling 2019 - 2023

Folkhälsoföreningen i Finland har en landsomfattande insamlingskampanj.

Insamlingen genomförs av föreningen själv utan underleverantörer.

Deltagande i insamlingen är helt frivilligt.

MOTTAGARE AV PENNINGINSAMLINGSTILLSTÅNDET:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry

PENNINGINSAMLINGSTILLSTÅND BEVILJAS AV:

Polisstyrelsen

PENNINGINSAMLINGSTILLSTÅNDETS NUMMER:

RA/2018/1045

TIDPUNKT FÖR BEVILJANDET:

6.11.2018

INSAMLINGSTID:

1.1.2019 - 31.12.2023

INSAMLINGSOMRÅDE:

Område för anordnande av insamlingen hela landet med undantag av Åland.

PENNINGINSAMLINGENS SYFTE OCH PLAN FÖR ANVÄNDNINGEN:

Med de erhållna medlen stöder vi barnhälsovård samt pediatrisk forskning, mentalvårdsverksamhet, förebyggande, forskning och behandling av hjärtsjukdomar samt främjande av hälsa och välmående hos de äldre.

De insamlade medlen används för att upprätthålla den fortlöpande verksamheten.

Medlen används genast till sitt ändamål.

PRAKTISK VERKSTÄLLARE:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry - Folkhälsoföreningen i Finland rf

TILLÄMPLIG LAG:

Penninginsamlingar (255/2006)
Penninginsamlingar (503/2006)

VÅR DONATION SERVICE HJÄLPER MED ALLA FRÅGOR RELATERADE TILL INSAMLINGEN:

Vardagar Må - Fre 9.00-15.00

050 305 5500

(Mobilsamtalsavgiften)

emailicon

donationservice@skty.fi

etusivu_kartta

Folkhälsoföreningen i Finland rf
Donation service
Arkadiagatan  21 B
00100 HELSINGFORS

annapalautetta_logo Blankett för feedback


Insamling 2017-2018
Insamling 2015-2016
Insamling 2013-2014

 

Lapsi