Våra stödorganisationer

Våra medlemsorganisationer är Stiftelsen för pediatrisk forskning, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Finlands Hjärtförbund  samt Centralförbundet för de gamlas väl.

Uppgiften för vår verksamhet är att stöda våra medlemsorganisationer genom att samla in medel för deras verksamhet som t.ex. forskning av pediatriska sjukdomar, främjande av mentalhälsovård, förebyggande av hjärtsjukdomar samt att främja hälsa och välbefinnande hos de äldre.

Folkhälsoföreningen i Finland utför riksomfattande telefoninsamling vilken genomförs utan underleverantörer med Polisstyrelses penninginsamlingstillstånd. Insamlingverksamhetens vinst ger vi oavkortad till våra medlemsorganisationer.

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

Stiftelsen för pediatrisk forskning

Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Finlands Hjärtförbund

Centralförbundet för de gamlas väl

suomen kansanterveysyhdistys kuva