Organisation


Maria Koivula
verksamhetsledare

Arkadiankatu 21 B
00100 HELSINKI
tel. 050 477 2670

Maria Koivula

Styrelse

ED Tor Bergman ordförande
Verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi vice ordförande
Huvudsekreterare Tuija Brax medlem
EM Sirpa Smolsky medlem
Förvaltningsdirektören Jari Lallinaho medlem
Advokat Marjut Vuorela medlem
Vice häradshövding Esko Parviainen medlem