Aktuellt

Ge oss feedback om vår verksamhet.

Vi vill höra Er åsikt om vår service, produkter och verksamhet!

Er åsikt är viktig för oss, eftersom vi vill förbättra vår service och verksamhet hela tiden. Vi behandlar konfidentiellt all kundfeedback vi får och reagerar på förändringsbehov så snabbt som möjligt. 

Om Ni önskar ett svar på Er feedback, strävar vi efter att besvara Er så snart som möjligt. Feedback eller svar ska inte offentliggöras på vår webbsida. 

Feedback kan Ni ge på följande sätt: 

E-post: donationservice@skty.fi

Feedbacksblankett: feedbacksblankett

Per brev:
Suomen Kansanterveysyhdistys ry
Norra Järnvägsgatan 19 B
00100 HELSINGFORS

Genom att ringa telefonnummer till kundtjänst 050 305 5500

Om Ni önskar ett svar på Er feedback, ge oss Er kontaktuppgifter i samband med feedback. Kontaktuppgifterna skall inte användas för direkt marknadsföring eller överlåtas åt tredje parter.

Tillbaka