Hiihtäjälegenda Juha Mieto kannustaa suomalaisia hyvän tekemiseen Suomen Terveydelle -keräyksen kampanjakasvona.

Suomen Terveydelle -keräys herättelee ihmisiä auttamaan, sillä koronan vaikutukset ja lisääntynyt avuntarve näkyy kansanterveyttä tukevissa järjestöissä. Tukea elintärkeälle työlle tarvitaan, jotta mielenterveyttä voidaan tukea pitkään jatkuneissa poikkeuksellisissa oloissa, jotta sydänsairaiden hoito varmistetaan, jotta ikääntyneet eivät jää täysin eristyksiin ja että vakavat lastentaudit voidaan hoitaa elämän alkumetreillä. Kyse on kansanterveyden voimistamisesta ja tukemisesta koronan keskellä ja sen jälkeen.

Valtakunnallisella Suomen Terveydelle -keräyksellä taistellaan maamme vakavimpia ja yleisimpiä kansansairauksia vastaan ja rakennetaan entistä terveempää Suomea. Keräykselle antoi kasvonsa koko kansan tuntema hiihtäjälegenda Juha Mieto, jolle mukanaolo on kunnia-asia. ”Nyt ollahan tärkeällä ja hyvällä asialla”, totesi Mieto mukaan lähtiessään. Miedolle oli tärkeää tehdä omakin osuutensa hyväntekeväisyytenä. ”Tässä ollaan mukana sydämellä ja kannustetaan muitakin suomalaisia joukkohon. Nyt me suomalaiset näytetähän, jotta saadaan kunnon potti kasaan tärkeään kotimaiseen tarkoitukseen”, summaa Mieto. Kehotus tulee sillä samalla periksiantamattomalla ja sisukkaalla asenteella, josta Mieto hiihtäjänäkin tunnetaan.

Keräykseen oli arvokasta saada koko kansan tuntema urheilijaikoni mukaan, sillä kampanjassa liikutaan kansan asialla: Huhti-toukokuussa kampanjoiva Suomen Terveydelle kerää vaikutuksiltaan korvaamattoman tärkeitä lahjoituksia kansanterveyden tukipilareiden työhön. Varat menevät alansa kokeneimmille terveysjärjestöille ja lastemme elinajanodotteeseen merkittävästi vaikuttaneelle tutkimussäätiölle. Lahjoituksilla edistetään mielenterveyden vahvistamista, ikäihmisten hyvinvointia ja asumisoloja, vakavien lastentautien tutkimusta, sekä sydänsairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Keräyksen toteuttaa 52-vuotias kotimainen Suomen Kansanterveysyhdistys ry, joka tukee Lastentautien tutkimussäätiön, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Sydänliiton ja Vanhustyön keskusliiton tekemää työtä. Järjestöt toimivat mielenterveyden vahvistamisen, inhimillisen kärsimyksen, kuolemien ja

työkyvyttömyyden vähentämiseksi. Viime vuonna Suomen Terveydelle -keräykseen lahjoitti yli 60 000 suomalaista yksityishenkilöä ja 1300 yritystä. Lahjoituksia tarvitaan tänäkin vuonna, jotta pandemian myötä voimakkaasti kasvaneeseen avuntarpeeseen pystytään entistä paremmin vastaamaan.

Suomen Terveydelle -keräyksen lahjoituksilla muun muassa turvataan lasten syöpää, diabetesta ja keskosia koskevan korkeatasoisen tutkimuksen jatkumista. Lahjoitusvaroin annetaan kriisiapua ja ehkäistään itsemurhia mahdollistamalla lisää päivystäjiä Kriisipuhelimeen sekä mielenterveyden varhaista tukea kouluihin ja neuvoloihin. Lahjoitusten turvin tuetaan sydänsairaita ja ennaltaehkäistään sydäninfarkteja. Keräyksen avulla tarjotaan ikäihmisille tärkeää Vahvikelinja -puhelinapua ja Ystäväpiiri -toimintaa, joilla vähennetään vanhusten yksinäisyyttä. Keräykseen voi lahjoittaa osallistumalla puhelinkeräykseen, lahjoittamalla tilisiirrolla tai verkossa osoitteessa suomenterveydelle.fi. Kansanterveyttä voi tukea myös kuukausilahjoittajana.

Apusi on tärkeää

Voit lahjoittaa haluamasi summan Suomen Terveydelle MobilePaylla numeroon 74107.

Lahjoittamalla autat jatkamaan vuosikymmenien työtä lasten sairauksien tutkimuksen, mielenterveystyön, sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä, sillä sen saaja on haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva ihminen. Sellainen, kuin kuka tahansa meistä.

Lahjoita