Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimikausi on Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n 50. toimintavuosi. Yhdistys on neljän valtakunnallisen vapaaehtoista kansanterveystyötä tekevän kansalaisjärjestön yhteistoimintaelin. Yhdistys tekee kansan­terveystyötä jäsenjärjestöjensä Lastentautien tutkimussäätiön, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Sydänliiton ja Vanhustyön keskusliiton kanssa kiinteässä yhteistyössä.

Tehtävämme

Kansanterveysyhdistys jäsenjärjestöineen tukee mielenterveyttä edistävää työtä, antaa terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstölle täydennyskoulutusta sekä antaa kriisiapua, ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja tuottamalla sydänsairauksiin liittyvää materiaalia ja järjestämällä siihen liittyvää koulutusta sekä tukee vanhustyön kehittämistä.

Kansanterveysyhdistys tukee vanhuksien ja pitkäaikaissairaita hoitavien omaisten parissa tehtävää työtä, tuottaa aineistoa ja koulutusta vanhus­työhön, osallistuu useiden sairauksien aiheuttamien ongelmien hoitoon sekä jälkihoitoon ja kuntoutukseen jäsenjärjestöjensä kautta.

Yhdistys tukee edelleen kansanterveyteen ja erikoisesti keskosiin ja vastasyntyneisiin sekä lasten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta.

Ajankohtaiset avuntarvitsijat

Toimikautena yhdistyksen painopistealueita ovat sairauksien ehkäisy ja kriisi- ja ensiavun antaminen ja kuntoutus sekä vanhusväestön elämän-laadun ja hyvinvoinnin edistäminen. Täten tuotetaan koulutusaineistoa sydän- ja verisuonisairauksista, mm. sepelvaltimotaudista ja verenpaineen hoidosta ja järjestetään niihin liittyvää koulutusta.

Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta pohjautuu kahvio- ja kioskitoiminnan harjoit­tamiseen sairaaloissa ja muuntyyppisissä laitoksissa sekä puhelinvarain­hankintaan. Yhdistys toteuttaa varainhankinta­ keräystä omana toimintana varainhankintatoimistoissa Helsingissä, Joensuussa ja Jyväskylässä.

toimintasuunnitelma_alinVauva