Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena ja työmme tarkoituksena on tukea järjestöjämme hankkimalla varoja niiden toimintaan, mm. lasten sairauksien tutkimukseen, mielenterveystyöhön, sydäntautien ennaltaehkäisyyn sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Jäsenjärjestöjämme ovat Lastentautien tutkimussäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Sydänliitto ja Vanhustyön keskusliitto.

Lastentautien tutkimussäätiö

Lastentautien tutkimussäätiö on tukenut lastentautien tutkimusta Suomessa jo yli 50 vuoden ajan. Apurahakohteita valitessaan säätiö käyttää apunaan maan parhaita lääketieteen asiantuntijoita.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:ltä saadut varat säätiö kohdistaa laaja-alaisesti kaikkien lastentautien tutkimukseen. Lastentautien tutkimussäätiön pitkäjänteinen työ on saanut kansainvälisesti laajaa arvostusta ja tunnustusta.

Lastentautien tutkimussäätiön rahoittamat tutkijat löytävät ratkaisuja kaikilta tutkimusaloilta monipuolisesti lasten sairauksiin kardiologiasta neurologiaan ja neuropsykologiasta infektiosairauksiin. Tutkimustyön myötävaikutuksesta alle 1-vuotiaiden lasten kuolleisuus on Suomessa laskenut 1970-luvulta kymmenesosaan (20/1000 lasta -> 2/1000 lasta) ja hoitotulokset lasten yleisimmästä leukemiasta (ALL) ovat viime vuosina entisestään parantuneet (90/100 -> (98/100).

Tuoreimpien SKTY:n rahoittamien tutkimusten joukossa ovat niin lasten leukemiahoitojen parantaminen, vauvaiän epilepsian syiden löytäminen, syntymän aikaisen hapenpuutteen vaikutus lapsen neurologiseen kehitykseen, astman kehityksen estäminen korkean riskin lapsilla sekä lyhytkasvuisuuden tutkiminen.

MIELI Suomen Mielenterveys ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI Suomen Mielenterveys ry:n jäsenistön muodostavat 56 paikallista seuraa ja 32 valtakunnallista järjestöä. Lisäksi seuran kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta.

MIELI Suomen Mielenterveys ry toimii ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesti. MIELI Suomen Mielenterveys ry tarjoaa apua elämän kriiseissä ja katastrofeissa kaikille tasapuolisesti.

Yhä useampi 16-24-vuotiaista nuorista joutui työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. Vuosina 2004 -2016 mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa saaneiden 18-24 vuotiaiden lukumäärä kasvoi 65 prosenttia. Noin 60 prosentilla pitkäaikaisesti syrjäytyneistä nuorista on mielenterveyden häiriö ja lääkitys siihen.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle SKTY:n tuki on merkinnyt itsemurhien ehkäisyn ja kriisityöntekijöiden puhelinpäivystyksen mahdollistamista, mielen hyvinvointia tukevan toiminnan mahdollistamista sekä mielenterveyshaasteissa auttavien ammatti-ihmisten kouluttamista.

Suomen Sydänliitto

Suomen Sydänliitto ry tekee työtä edistääkseen sydän- ja verisuoniterveyttä Suomessa. Liitto tarjoaa tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, kannustaa elämäntapamuutoksiin ja tukee sydänsairauksiin sairastuneita ja heidän läheisiään.

Suomen Sydänliitto ry:hyn kuuluu noin 70 000 henkilöjäsentä, sen alla toimii 16 sydänpiiriä, 215 paikallista sydänyhdistystä, kolme valtakunnallista jäsenjärjestöä - Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry että Karpatiat ry.

Sydänliiton saamaa avustusta on viime vuosina käytetty sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn ja potilastyön asiantuntijamateriaalin tuottamiseen, sekä ennalta ehkäisevään sydäntyöhön ja potilastoiminnan edellytysten vahvistamiseen, tiedotukseen, sydänterveyden edistämiseen, tukihenkilötoimintaan ja sydänpotilaiden kuntoutukseen. 

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liiton tehtävänä on edistää vanhusten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä toimia kolmannen sektorin edunvalvojana. Keskusliitto on asiantuntijana mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä lainsäädäntö- ja valmistelutyössä sekä tekee aktiivisesti yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Keskusliitto toimii kiinteässä yhteistyössä 330 jäsenyhteisöjensä kanssa tukemalla niitä edunvalvonnan, konsultoinnin ja koulutuksen keinoin. Liiton hallintoon osallistuu hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta laaja valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden joukko.

SKTY:n avustusta on käytetty viime vuosina muun muassa senioritoiminnan mahdollistamiseen, digivalmiuksia ja arjen turvallisuutta edistävään SeniorSurf-toimintaan, ikääntyneisiin liittyvään edunvalvontaan poliittisessa vaikuttamistyössä sekä ikäihmisiä auttavaan asuntojen korjausneuvontaan. Liiton Ystäväpiiritoiminta on tavoittanut jo 10.000 ikääntynyttä ja sähköisen viriketoiminnan aineistopankkissa Vahvikkeessa on saavutettu jo yli miljoona latausta.

suomen kansanterveysyhdistys kuva