Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena ja työmme tarkoituksena on tukea järjestöjämme hankkimalla varoja niiden toimintaan, mm. lasten sairauksien tutkimukseen, mielenterveystyöhön, sydäntautien ennaltaehkäisyyn sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Jäsenjärjestöjämme ovat Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Sydänliitto ja Vanhustyön keskusliitto.

Lastentautien tutkimussäätiö

Lastentautien tutkimussäätiö on tukenut lasten terveysongelmien tutkimusta Suomessa jo yli 50 vuoden ajan. Apurahakohteita valitessaan säätiö käyttää apunaan maan parhaita lääketieteen asiantuntijoita.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:ltä saadut varat säätiö kohdistaa ensisijaisesti lapsen syntymän ja sitä seuraavan lähiajan sairauksien tutkimukseen. Lastentautien tutkimussäätiön pitkäjänteinen työ on saanut myös kansainvälisesti laajaa arvostusta ja tunnustusta.

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseura ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Mielenterveysseuran jäsenistön muodostavat 54 paikallista seuraa ja 30 valtakunnallista järjestöä. Lisäksi seuran kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta.

Mielenterveysseura toimii ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesti. Mielenterveysseura tarjoaa apua elämän kriiseissä ja katastrofeissa kaikille tasapuolisesti.

Suomen Sydänliitto

Suomen Sydänliitto ry tekee työtä edistääkseen sydän- ja verisuoniterveyttä Suomessa. Liitto tarjoaa tietoa terveydestä, tukee elämäntapamuutoksissa ja antaa apua toipumiseen.

Suomen Sydänliitto ry:hyn kuuluu noin 75 000 henkilöjäsentä, sen alla toimii 16 sydänpiiriä, 228 paikallista sydänyhdistystä, sekä Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry että Karpatiat ry.

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto ry on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoitus on edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja turvallisuutta. Vanhustyön keskusliitto toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden päivittäistä toimintaa.

Tämän lisäksi liiton keskeinen tehtävä on vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan ja tuottaa tietoa viranomaisille. Kaikkea toimintaansa keskusliitto toteuttaa arvojensa, vanhuspoliittisten linjaustensa sekä sääntöjensä määrittelemien tehtävien mukaisesti.

suomen kansanterveysyhdistys kuva