Historia

Suomen Kansanterveysyhdistys ry perustettiin vuonna 1969 neljän vapaaehtoista kansanterveystyötä tekevän kansalaisjärjestön yhteishankkeena.

Kansanterveysyhdistyksen tarkoituksena ei ole harjoittaa kansanterveystyötä itsenäisesti, vaan jäsenjärjestöjensä kautta. Näin ollen yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on ollut alusta alkaen varainhankinta, joskin senkin on yleensä haluttu kytkeytyvän jollain tavalla varsinaiseen kansanterveystyöhön.

Alkuvuodet

Kansanterveysyhdistyksen varainhankinta keskittyi alkuvuosina uusien sairaalakahvioiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Varainhankinnan toiminnalle luotiin paremmat edellytykset vuonna 1977, jolloin yhdistys hyväksyi sääntömuutoksella oikeuden harjoittaa kahvio- ja kioskitoiminnan ohella myös muuta lain sallimaa liiketoimintaa.

Vuotta myöhemmin Kansanterveysyhdistyksen toiminta alkoi kehittyä ja laajentua, mikä edellytti tehokkaampaa hallintoa ja tiiviimpää yhteistyötä. Päädyttiin vuokraamaan uudet toimitilat Arkadiankatu 21 B:stä, missä yhdistyksen keskustoimisto yhä edelleen sijaitsee.

Ravintolatoiminnan kehittyminen

Kaiken kaikkiaan Kansanterveysyhdistyksen toiminnan kehityksestä 1980-luvulla voidaan todeta, että se oli positiivisessa mielessä tasaista ja varmaa. Yhdistyksen talous oli saatu tasapainoon ja vakavaraiselle pohjalle.

1990-luvulla toteutui vihdoin pyrkimys laajentaa kahviotoimintaa sairaaloiden ja muiden laitosten ulkopuolelle, kun 1994 perustettiin uusi, muusta kahviotoiminnasta erillinen, Kansanterveysyhdistyksen kokonaan omistama ravintolayhtiö Kanresta Oy.

Varainhankintatoimisto -toiminnan alkaminen

1990-luvun puolivälissä yhdistys alkoi harjoittaa yhteistyötä telemarkkinointiyritysten kanssa koskien lähinnä yrityksille suunnattua suoramyyntiä. Marraskuussa 1998 hallitus hyväksyi ajatuksen puhelinvarainhankinnan organisoimiseksi omaksi toiminnaksi, ja maaliskuussa 1999 yhdistyksellä oli oma varainhankintatoimisto Helsingissä.

Varainhankintatoimiston perustaminen onnistui hyvin ja sen toiminta oli alusta lähtien kannattavaa. Hyvin alkaneen oman varainhankinnan tueksi päätettiin perustaa vuosikymmenen lopulla Kantele Varainhankinta Oy. Sen tarkoituksena on tarjota telemarkkinointipalveluja muille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, 2000-luvun puolivälistä lähtien vastaavia palveluja myös yhteisöille ja yrityksille.

Voimavarojen lisääntyminen

Varainhankintatoiminnan laajentuminen ja kehittyminen on merkinnyt erityisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla sekä 2000 -luvulla Kansanterveysyhdistyksen talouden voimakasta kasvua ja tämä on luonnollisesti merkinnyt lisää resursseja varsinaiseen toimintaan eli kansanterveystyön tukemiseen.


suomen kansanterveysyhdistys

historia_punainen_sydan