TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n ja Kantele Varainhankinta Oy:n lahjoittaja- ja asiakasrekisteri soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

Päivitetty 12.3.2019.

1. REKISTERINPITÄJÄ

NIMI
Suomen Kansanterveysyhdistys ry (Y-tunnus: 0116937-7) ja Kantele Varainhankinta Oy (Y-tunnus: 1044301-6)

OSOITE
Arkadiankatu 21 B, 00100 Helsinki

MUUT YHTEYSTIEDOT
Vaihde: 09 4366 5300, lahjoittajapalvelu@skty.fi ja www.skty.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

NIMI
Lahjoittajapalvelu Tuula Leino

OSOITE
Pohjoinen Rautatiekatu 19 B, 00100 Helsinki

MUUT YHTEYSTIEDOT
Puhelin 050 305 5500, sähköposti lahjoittajapalvelu@skty.fi

3. REKISTERIN NIMI

CRM lahjoittaja- ja asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tietoja käytetään lahjoittaja- ja asiakasrekisterin ylläpitämiseen, lahjoitusten käsittelyyn, arkistointiin ja tilastointiin, rekisteröityjen kontaktointiin lahjoituksiin liittyvissä asioissa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöasiakkaista ja lahjoittajista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Postiosoite
  • Postinumero
  • Toimipaikka
  • Puhelinnumero (Lanka / GSM tai molemmat)

Lisäksi asiakkaista ja lajoittajista pidetään yllä soitto-, tilaus-, lahjoitus- ja laskutushistoriaa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Yhteystiedot saadaan ja hankitaan julkisista painetuista puhelinluetteloista, ostetuista sähköisistä numerorekistereistä eri numeropalveluista sekä asiakkaiden omien yhteydenottojen kautta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman viranomaisen määräystä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Lahjoittajarekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Sähköinen lahjoittajarekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta palomuurilaitteistolla ja salasanoin. Häiriötilanteiden varalta lahjoittajarekisterin tiedoista otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot, jotka niin ikään on suojattu palomuurilaitteistolla. Lahjoittajarekisteriin mahdollisesti liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä. Lahjoittajarekisteriin pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joilla on oikeus ja tarve pääsyyn työtehtäviensä puolesta sekä tarvittavat salasanat.