Keräys 2013 - 2014

Suomen Kansanterveysyhdistys ry toteuttaa puhelimitse valtakunnallista keräyskampanjaa. Taiteilija Marleena Ansio on hyväntekeväisyystyönä luovuttanut kampanjalle työpanoksensa ja suunnitellut keräystunnuksena toimivat luontoaiheiset kirjeensulkijamerkit.

Keräys on yhdistyksen itse toteuttama eikä siinä käytetä
alihankkijoita.

Keräykseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

RAHANKERÄYSLUVAN SAAJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry

RAHANKERÄYSLUVAN MYÖNTÄJÄ:

Poliisihallitus

KERÄYSLUPANUMERO:

POHADno 2020/2012/1760

KERÄYSLUVAN MYÖNTÄMISAJANKOHTA:

14.9.2012

KERÄYKSEN TOIMEENPANOAIKA:

1.1.2013 - 31.12.2014

KERÄYKSEN TOIMEENPANOALUE:

Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta

KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUS:

Kerätyillä varoilla kyetään valtakunnallisesti tukemaan lasten terveyttä ja sen tutkimusta, mielenterveystoimintaa, sydäntautien ennaltaehkäisyä, tutkimusta ja hoitoa sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Kerätyt varat käytetään kertymisen mukaisesti jatkuvan toiminnan ylläpitämiseen.

KÄYTÄNNÖN TOIMEENPANIJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry - Folkhälsoföreningen i Finland rf

LAHJOITTAJAPALVELU AUTTAA KERÄYSTÄ KOSKEVISSA KYSYMYKSISSÄ:

Arkisin Ma - Pe 9.00 - 15.00

Suomen Kansanterveysyhdistys ry
Pohjoinen Rautatiekatu 19 B
00100 HELSINKI

icon_phone_skty

050 305 5500

 

(Normaalihintainen matkapuhelumaksu)

lahjoittajapalvelu@skty.fi

Lapsi
Kirjeensulkija