Ajankohtaista

Tutustu Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n jäsenjärjestöjen toimintaan.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n toiminta-ajatuksena ja työn tarkoituksena on tukea järjestöjä hankkimalla varoja niiden toimintaan, mm. lasten sairauksien tutkimukseen, mielenterveystyöhön, sydäntautien ennaltaehkäisyyn sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n jäsenjärjestöt ovat:

Lastentautien tutkimussäätiö

Lastentautien tutkimussäätiö tukee lasten sairauksiin, terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Tätä tarkoitusta varten säätiö myöntää vuosittain apurahoja tutkimushankkeille sekä henkilökohtaisia apurahoja työskentelyyn kotimaassa ja tutkijakoulutukseen ulkomailla.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:ltä saadut varat säätiö kohdistaa ensisijaisesti lapsen syntymän ja sitä seuraavan lähiajan sairauksien tutkimukseen. Lastentautien tutkimussäätiön pitkäjänteinen työ on saanut myös kansainvälisesti laajaa arvostusta ja tunnustusta.

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseura ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Mielenterveysseura toimii ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesti. Mielenterveysseura tarjoaa apua elämän kriiseissä ja katastrofeissa kaikille tasapuolisesti.

Suomen Sydänliitto

Sydänliiton tavoittelemassa tulevaisuudessa sydänterveys ja sen edellytysten myönteinen kehitys vahvistuu. Ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi.

Sydänyhteisön tavoittelemassa tulevaisuudessa ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Vanhustyön keskusliitto

Keskusliiton sydänlogo symboloi halua tehdä työtä ikääntyvien ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Aito välittäminen ja kestävä kehitys on työssä tärkeää.

Vanhustyön keskusliitto jäsenyhteisöineen on merkittävä palvelutuottaja, työllistäjä ja kansalaistoiminnan järjestäjä.

Tämän lisäksi liiton keskeinen tehtävä on vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan ja tuottaa tietoa viranomaisille. Kaikkea toimintaansa keskusliitto toteuttaa arvojensa, vanhuspoliittisten linjaustensa sekä sääntöjensä määrittelemien tehtävien mukaisesti.

 

suomen_kansanterveysyhdistys_logo

 

 

 

 

Lastentautien tutkimussäätiö

 

 

 

Suomen Mielenterveysseura

 

 

Suomen Sydänliitto

 

 

Vanhustyön keskusliitto

 

Takaisin