Ajankohtaista

Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Antti Rosenbergin haastattelu varainhankinnasta.

Perinteinen varainhankinta puhelimitse

Varainhankinnan tulevaisuus luo uusia haasteita, ei yksin lainsäädännön muutosten myötä, vaan myös uusien varainhankintatapojen kehittyessä. On vaikea sanoa, mikä on varainhankinnan trendi viiden vuoden kuluttua. Tuleeko uusia mobiilisovelluksia, lisääntyvätkö massiiviset varainhankintatapahtumat televisiossa ja miten lainsäädäntö tulee muuttamaan varainhankitakenttää.

Ajan saatossa olemme nähneet monia nopeastikin lopetettuja tapoja hankkia varoja yhdistyksille ja yhteisöille. Valitettavan monet keräystavat vaativat liian suuria markkinointiponnistuksia suhteessa saavutettuihin tai edes saavutettavissa oleviin tuottoihin. On pidettävä mielessä, että luvanvaraisissa keräyksissä on täytettävä Poliisihallituksen tämän päivän erittäin tiukat kriteerit keräyksen toteutuksesta aina viimeiseen tilitykseen saakka.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry luottaa varainhankinnassa perinteisiin menetelmiin. Suoritamme suurimman osan varainhannastamme luvanvaraisella puhelinkeräyksellä, mistä on muodostunut pitkä perinne sekä varainhankkijoillemme että lahjoittajillemme.

Puhelimitse suoritettavat kampanjat ovat kustannustehokkaita ja nopeita tapoja tavoittaa suuria määriä yrityksiä ja kotitalouksia. Hyöty suhteessa panokseen sekä olemassa oleviin riskeihin on erittäin hyvä ja suhteellisen hyvin ennalta arvioitavissa. Yhdistys myy lisäksi puhelimitse omia varainhankintatuotteita, joiden suosio on ollut viime vuosina kasvussa. Panostus entistä laadukkaampiin ja tunnetumpiin tuotteisiin on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa.

Vaikka talouden epävakaus arveluttaa ja jopa pelottaa monia, niin silti uskon, että hyvään tarkoitukseen lahjoitetaan edelleen varoja tulevaisuudessakin. Se mahdollistaa monia niitä toimintoja ja palveluita, joita ei voida julkisella rahoituksella tuottaa.

Osallistumalla olet mukana tukemassa tärkeää työtä ja samalla annat monelle avun tarvitsijalla hyvän mielen.

Antti Rosenberg
toiminnanjohtaja


Antti Rosenberg

Antti Rosenberg
toiminnanjohtaja

 

 

Suomen Kansanterveysyhdistys ry

Takaisin