Ajankohtaista

Suomen Kansanterveysyhdistykselle on myönnetty 5 vuoden keräyslupa kaudelle 2019-2023.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry toteuttaa puhelimitse valtakunnallista keräyskampanjaa ja jatkaa perinteistä keräystä viiden vuoden lupakaudella 2019-2023.

Keräys on yhdistyksen itse toteuttama eikä siinä käytetä alihankkijoita.

Keräykseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

RAHANKERÄYSLUVAN SAAJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry

RAHANKERÄYSLUVAN MYÖNTÄJÄ:

Poliisihallitus

KERÄYSLUPANUMERO:

RA/2018/1045

KERÄYSLUVAN MYÖNTÄMISAJANKOHTA:

6.11.2018

KERÄYKSEN TOIMEENPANOAIKA:

1.1.2019 - 31.12.2023

KERÄYKSEN TOIMEENPANOALUE:

Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUS:

Kerätyillä varoilla kyetään valtakunnallisesti tukemaan lasten terveyttä ja sen tutkimusta, mielenterveystoimintaa, sydäntautien ennaltaehkäisyä, tutkimusta ja hoitoa sekä vanhusten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

AIKA, JONKA KULUESSA KERÄTTÄVÄT VARAT ON TARKOITUS KÄYTTÄÄ:

Kerätyt varat käytetään kertymisen mukaisesti jatkuvan toiminnan ylläpitämiseen.

KÄYTÄNNÖN TOIMEENPANIJA:

Suomen Kansanterveysyhdistys ry - Folkhälsoföreningen i Finland rf

Takaisin