Ajankohtaista

Kun ääni on tärkeä työväline.

Varainhankkijalle ääni on työväline, joten äänenhuolto on tärkeä osa työhyvinvointia. Äänen toimiessa hyvin, ei asiaa tule mietittyä, mutta ongelmien ilmaantuessa on hyvä tietää, että apua löytyy.

Kansanterveysyhdistyksen työntekijöiden koulutuksessa muun ohella kiinnitetään huomiota myös terveeseen äänenkäyttöön. Ääneen vaikuttaa moni asia: yleinen terveydentila kuten flunssat, astma tai allergiat. Elintavat, esimerkiksi liikuntatottumukset, tupakointi sekä alkoholin käyttö. Iso tekijä on myös yksilöllinen äänielimistön rakenne, lihaskireydet, ryhti, purenta ja tietysti ihmisen persoona sekä äänenkäyttötapa.

Meillä jokainen työntekijä saa heti koulutuksen alkuvaiheessa ohjeistusta hyvään äänenkäyttöön ja mahdollisten ääniongelmien ilmaantuessa tarjoamme apua ja tukea. Tyypillisimpiä puhetyötä häiritseviä ongelmia ovat äänen väsyminen ja käheytyminen, puhuminen tuntuu työläälle ja kurkku kuivuu. Välillä apua täytyy hakea lääkärin vastaanotolta, mutta useimmiten keinot parantaa tilannetta eivät tätä vaadi. Huomion kiinnittäminen elintapoihin ja omaan äänenkäyttöön auttaa purkamaan tilannetta ja esim. hengitysharjoitukset ja pienet korjaukset työasentoon tai puhetapaan voivat auttaa merkittävästi.

Kouluttaessani uusia työntekijöitä Kansanterveysyhdistyksen Joensuun toimistolla, puhun terveestä äänenkäytöstä alusta saakka. Olen iloinen, että olemme löytäneet jo usealle työntekijälle keinoja säästää ja hoitaa ääntä, eli pitää kunnossa tärkeä työväline.

Minna Ilmaniemi

Minna Ilmaniemi

Kuvassa Minna Ilmaniemi

Kuva Marko Puhakka

Takaisin