REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 20.06.2017.

1. REKISTERINPITÄJÄ

NIMI
Suomen Kansanterveysyhdistys ry (Y-tunnus: 0116937-7) ja Kantele Varainhankinta Oy (Y-tunnus: 1044301-6)

OSOITE
Arkadiankatu 21 B, 00100 Helsinki

MUUT YHTEYSTIEDOT
Vaihde: 09 4366 5300, asiakaspalvelu@skty.fi ja www.skty.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

NIMI
Markkinointipäällikkö Marko Puhakka

OSOITE
Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä

MUUT YHTEYSTIEDOT
Puhelin 050 434 6494, sähköposti marko.puhakka@skty.fi

3. REKISTERIN NIMI

CRM lahjoittaja- ja asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakas- ja lahjoittajasuhteiden hoitaminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöasiakkaista ja lahjoittajista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Postiosoite
  • Postinumero
  • Toimipaikka
  • Puhelinnumero (lanka / gsm tai molemmat)

Lisäksi asiakkaista ja lajoittajista pidetään yllä soitto-, tilaus-, lahjoitus- ja laskutushistoriaa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Yhteystiedot saadaan ja hankitaan julkisista painetuista puhelinluetteloista, ostetuista sähköisistä numerorekistereistä eri numeropalveluista sekä asiakkaiden omien yhteydenottojen kautta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman viranomaisen määräystä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A) Manuaalinen aineisto

Aineisto tuhotaan todisteellisesti käytön jälkeen silppuamalla tai tietoturvasäiliön kautta. Aineistot ovat säilöttyinä lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy. Fyysisten asiakas- ja lahjoittajatietojen vienti ulos toimitiloista on kielletty. Lisäksi on kielletty pitämästä omia muistiinpanoa asiakas- ja lahjoittajasuhteista ja siihen liittyvistä asioista. Kaikki toiminta tapahtuu toimitiloissa työnantajan maksamilla ja hankkimilla laitteilla ja tarvikkeilla. Esimiehet valvovat säännöllisesti fyysisten materiaalien käyttöä, hävittämistä ja säilömistä. Vierailijoiden ajaksi fyysiset materiaalit järjestetään pois näkyvistä. 

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

CRM:ssä käsiteltävät henkilötiedot ovat tietosuojattuina. Yhteys on salattu ja IP suojattu. Järjestelmään on pääsy vain rajatuilla henkilöillä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilöstöllä on eri käyttöoikeudet eri toimintoihin, jolla rajataan mahdollisuus rekisterin hyödyntämiseen. Varainhankkijoiden koneilta ei voi tulostaa, monistaa, lähettää tai siirtää ulkoiselle medialle asiakas- ja lahjoittajatietoja. Jokaisen käyttäjän toiminnot ovat valvotut ja todennettavissa jälkikäteen. Henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus mm. tiedossaan olevista asiakas- ja lahjoittajatiedoista ja siihen liittyvistä asioista. Henkilöstön ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä rekisterin tietoihin. Ohjelmistotoimittajaa sitoo salassapitovelvollisuus. 

REKISTERISELOSTE 2017.PDF